Училище на днешния ден с поглед към бъдещето
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I"

********************************************************************

Резултатите от състезания, олимпиади и НВО, включени в критериите за прием в математическа паралелка Vклас за учебната 2014/ 2015 година може да намерите в рубриката: "Резултати от състезания"

********************************************************************

Уважаеми родители,

В меню „прием” може да намерите необходимите документи, график на дейностите и критерии за записване в І клас и подготвителна група за учебната 2014/2015  година.

Молби по образец се приемат в стая 201 от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 часа.

********************************************************************

Уеб сайт в alle.bg