Училище на днешния ден с поглед към бъдещето

От 27.01.2015 г. до 30.01.2015 г. е обявена грипна ваканция.

Втори и трети февруари са неучебни дни – зимна ваканция.

Учебните занятия се възстановяват на 4.02.2015г. с промяна в смените:

ПГа, І, ІІ, ІІІ, ІV клас – първа смяна;

ПГб, V, VІ, VІІ, VІІІ клас – втора смяна.

********************************************************************

********************************************************************

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО УЧРЕДЯВА СТИПЕНДИЯ ЗА "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА". ПОДРОБНОСТИ В СЕКЦИЯ НАСТОЯТЕЛСТВО
Уеб сайт в alle.bg