Заповед за възстановяване на уч. занятия от 04.02.2021г.
Заповед за възстановяване на уч. занятия от 04.01.2021г.
Заповед за продължаване на ОЕСР от 27.11.2020 до 21.12.2020
Правила за обучение в електронна среда от разстояние
Заповед за задължително носене на лични предпазни средства за лице
Изисквания към съдържанието на медицинските бележки

От 15.10.2020г. съгласно указания на Директора на РЗИ-Варна завръщането на ученици в училище, отсъствали по различни медицински причини ще се извършва, както следва:

1.Положителните и контактните на COVID-19 ученици се завръщат в училище за присъствено обучение след представяне на медицинска бележка за извинение на отсъствие и представяне на медицинска бележка от ОПЛ, че лицето е клинично здраво и е допустимо.

Вместо 2 медицински бележки е допустимо издаването на една медицинска бележка, която да съдържа всички изброени реквизити.

2.При всички останали случаи на отсъствие на учениците следва да се прилагат указанията на МЗ с изх.№ 16-00-62/25.10.2016г. за издаване на медицинска бележка за извинение на отсъствия по медицински причини – необходимо е предоставяне само на попълнена медицинска бележка, с вписани диагноза, период на отсъствие, УИН и др.

Във връзка с негативни публикации за действия на ученици от други училища, които са в разрез със закона и морала и с оглед недопускане на наши ученици като организатори, участници или зрители в инициативи, застрашаващи здравето и благополучието им и уронващи престижа на училището, ОУ „Цар Симеон І” изразява следната позиция:

Семейството е първият и най-значим фактор в изграждането на личността, а детето е огледално отражение на семейството, в което расте. За нас е важно партньорството с всички родители. Съвместното разрешаване на конфликтите, търсенето и намирането на верния подход, убеждението в позитивизъм, почтеност и цивилизованост в отношенията. Така постигаме адекватен ефект при казусите със сложен характер.

Насърчаваме доброто: с разговори, жив пример, добронамерени отношения. Акцентираме върху добродетелите и добротворчеството. Поощряваме самокритичност и самовглеждане, за да бъде всеки ученик открит и честен със себе си и другите. Така сме създали в училището щастлива и безопасна учебна среда, една грижовна общност, в която всеки може да изяви най-доброто у себе си.

Община Варна организира целогодишна програма „Начално обучение" по видове спорт за деца, с партньорството на спортните клубове ползващи безвъзмездно общинска спортна база. Програмите обхващат безплатно обучение по видове спорт във възрастова група от 6 до 15 г. на следните общински обекти:

Плувен басейн „Делфини" - Начално обучение по плуване - програмата е целогодишна за деца от 8-12 години, записване на място на касата на басейна.

Спортен комплекс „Локомотив" - Начално обучение по лека атлетика, хандбал, баскетбол, борба, шахмат, модерен петобой за деца и младежи на възраст между 8 и 13 години. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

Спортен комплекс „Простор" - Начално обучение по борба, художествена гимнастика, спортна стрелба, бокс карате киокушин, ММА, джу джицу, шахмат, кик- бокс , и спортна гимнастика. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

Многофункционалната спортна зала в Първа езикова гимназия -Начално обучение по Волейбол на възраст от 10 до 15 години. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

Ледена пързалка в Общински спортно развлекателен комплекс „Младост" - Начално обучение по кънки на лед за деца от 4 до 8/11 години. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

През месец април/май до септември се провежда и начално обучение по спортовете тенис на корт, конна езда, академично гребане, хокей на трева и плуване в ПК „Приморски" по утвърдени графици за деца на възраст 6-12 години.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО