Училище на днешния ден с поглед към бъдещето

********************************************************************

Прием за целодневно обучение във ІІ , ІІІ и ІV клас за учебната 2015/2016 г.
ще се извърши след прилагане на критерии, които може да намерите в меню "целодневно обучение".

Краен срок за представяне на необходимите документи - 03.09.2015 sг. вкл. в стая №201. 

тел., факс: 052 622 250

********************************************************************

********************************************************************

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО УЧРЕДЯВА СТИПЕНДИЯ ЗА "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА". ПОДРОБНОСТИ В СЕКЦИЯ НАСТОЯТЕЛСТВО
Уебсайт в alle.bg