До

представителите

на родителите на учениците по паралелки,

избрани на родителски срещи

ПОКАНА

за участие в събрание за избор на представители на родителите в обществен съвет към ОУ „Цар Симеон І“ – гр. Варна

Уважаеми родители,

На 11.12.2019 г. от 18:30 ч. в стая №310 ще се проведе събрание за избор на представители на родителите в обществен съвет към ОУ „Цар Симеон І“ – гр. Варна

Дневен ред на събранието:

2 Избор на 6 родители за членове на обществен съвет към ОУ „Цар Симеон І”;

2 Избор на 6 родители за резервни членове на обществения съвет към ОУ „Цар Симеон І”.

Допълнителна информация за функциите и правомощията на обществения съвет ще намерите на сайта на училището в рубрика „Обществен съвет”.

Стоянка Велянова

Директор на ОУ „Цар Симеон І“

Училищното ръководство благодари на всички родители, учители и ученици за направените дарения в кампанията „Да помогнем на Алекс да ходи“.

Сумата от 3 734,73лв. е внесена по банкова сметка:

Централна кооперативна банка IBAN: BG40CECB979040G7448700, BIC: CECBBGSF

Титуляр: Александра Александрова Кръстянина гр.Варна.

Нужните за лечението средства все още не са събрани. Всеки, който има желание да помогне може да го направи на посочената банкова сметка.

Във връзка с негативни публикации за действия на ученици от други училища, които са в разрез със закона и морала и с оглед недопускане на наши ученици като организатори, участници или зрители в инициативи, застрашаващи здравето и благополучието им и уронващи престижа на училището, ОУ „Цар Симеон І” изразява следната позиция:

Семейството е първият и най-значим фактор в изграждането на личността, а детето е огледално отражение на семейството, в което расте. За нас е важно партньорството с всички родители. Съвместното разрешаване на конфликтите, търсенето и намирането на верния подход, убеждението в позитивизъм, почтеност и цивилизованост в отношенията. Така постигаме адекватен ефект при казусите със сложен характер.

Насърчаваме доброто: с разговори, жив пример, добронамерени отношения. Акцентираме върху добродетелите и добротворчеството. Поощряваме самокритичност и самовглеждане, за да бъде всеки ученик открит и честен със себе си и другите. Така сме създали в училището щастлива и безопасна учебна среда, една грижовна общност, в която всеки може да изяви най-доброто у себе си.

Община Варна организира целогодишна програма „Начално обучение" по видове спорт за деца, с партньорството на спортните клубове ползващи безвъзмездно общинска спортна база. Програмите обхващат безплатно обучение по видове спорт във възрастова група от 6 до 15 г. на следните общински обекти:

Плувен басейн „Делфини" - Начално обучение по плуване - програмата е целогодишна за деца от 8-12 години, записване на място на касата на басейна.

Спортен комплекс „Локомотив" - Начално обучение по лека атлетика, хандбал, баскетбол, борба, шахмат, модерен петобой за деца и младежи на възраст между 8 и 13 години. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

Спортен комплекс „Простор" - Начално обучение по борба, художествена гимнастика, спортна стрелба, бокс карате киокушин, ММА, джу джицу, шахмат, кик- бокс , и спортна гимнастика. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

Многофункционалната спортна зала в Първа езикова гимназия -Начално обучение по Волейбол на възраст от 10 до 15 години. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

Ледена пързалка в Общински спортно развлекателен комплекс „Младост" - Начално обучение по кънки на лед за деца от 4 до 8/11 години. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

През месец април/май до септември се провежда и начално обучение по спортовете тенис на корт, конна езда, академично гребане, хокей на трева и плуване в ПК „Приморски" по утвърдени графици за деца на възраст 6-12 години.