Училище на днешния ден с поглед към бъдещето

Родителски срещи

·         За ПГ

Срок: 03.09.14г. – 1800ч.

Отг: В. Аргирова, Т. Стефанова

·         За І клас

Срок: 04.09.14г. – 1800ч.

Отг: кл.ръководители І клас

               

·         За І - ІV клас и  ПГа

Срок: 24.09.14г. – 1830ч.

Отг: кл.р-ли І-ІV клас, В.Аргирова

               

·         За V - VІІІ клас и  ПГб

Срок: 25.09.14г. – 1830ч.

Отг: кл.р-ли V-VІІІ клас, Т.Стефанова 

********************************************************************

Ръководството на ОУ „Цар Симеон І” изказва благодарност на всички ученици, родители, учители, служители, включили се в обявената от Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) национална дарителска кампания „Да върнем вярата в доброто”.

Средствата, дарени за подпомагане на децата в наводнените райони на България са 604, 25 лв. /шестотин и четири лева двадесет и пет стотинки/.

Приведени са по набирателна банкова сметка:

Име на клиент          : СРСНПБ

IBAN                         :  BG61 STSA 9300 0022 0632 91

BIC                            :  STSA BGSF

Банка                         :  ДСК

Основание: „Дарение за учебни звена в наводнените региони”

********************************************************************

Уеб сайт в alle.bg