Училище на днешния ден с поглед към бъдещето

********************************************************************

Прием в Vклас за учебната 2015/ 2016 година в:
  • паралелка с усилено изучаване на математика
  • паралелка с усилено изучаване на български език и литература
подробности в меню Прием в пети клас

********************************************************************

********************************************************************

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО УЧРЕДЯВА СТИПЕНДИЯ ЗА "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА". ПОДРОБНОСТИ В СЕКЦИЯ НАСТОЯТЕЛСТВО
Уебсайт в alle.bg