Училище на днешния ден с поглед към бъдещето

********************************************************************

Основно училище "Цар Симеон I" 

обявява:

- 1 свободно място в паралелка VIа клас с усилено изучаване на математика /3 часа ЗИП и 2 часа СИП/ за учебната 2014 – 2015 година

- 1 свободно място в паралелка VIIа клас с усилено изучаване на математика /3 часа ЗИП и 2 часа СИП/ за учебната 2014 – 2015 година.

НАЧИН за попълване на свободните места може да намерите в рубриката: "ПРИЕМ"

********************************************************************

Уважаеми родители,

В меню „прием” може да намерите необходимите документи, график на дейностите и критерии за записване в І клас и подготвителна група за учебната 2014/2015  година.

Молби по образец се приемат в стая 201 от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 часа.

********************************************************************

Уеб сайт в alle.bg