Училище на днешния ден с поглед към бъдещето

Трето регионално състезание по Информационни технологии „България – древна и млада” 2015/2016 учебна година

РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ НАМЕРИТЕ В СЕКЦИЯ СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ 


До Регионалния кръг се допускат:

Ø І, ІІ, ІІІ, ІV клас – участниците, получили над 75 точки.

Ø V, VІ, VІІ, VІІІ клас – участниците, получили над 75 точки.

 

1.     Напомняме, на класираните за регионален кръг участници, че в срок до 05.02.2015 г. следва внасяне на такса (5 лв. за участник, независимо дали участва индивидуално или е част от екип) по банкова сметка:

Училищно настоятелство при ОУ „Цар Симеон I“ гр. Варна

BG18IORT73771007278300 Инвестбанк

Основание: участие в Регионално състезание по ИТ

Внимание!

Плащането на таксата за всички участници от едно училище се извършва с един банков превод, като се изписва името на училището наредител.

 

2.     График  за  провеждане на Регионалния кръг

Дата: 13.02.2016г. място: ОУ „Цар Симеон І” - Варна

Ø І клас – 9,00 – 10,30 часа;      тема: „Красива си, мила родино!”

Ø ІІ клас – 9,00 – 10,30 часа;     тема: „Памет за героите”

Ø ІІІ клас:

o   От №1 до №8 вкл.– от 13,30 часа;

o   От №9 до №15 вкл. – от 15,00 часа;

Ø ІV клас

o   От № 1 до №10 вкл.– от  9,00 часа

o   От №11 до №20 вкл. – от 11,00 часа;

Ø V клас

o   От № 1 до № 8 вкл. – от  9,00 часа

o   От № 9 до № 16 вкл.– от 11,00 часа;

Ø VІ клас – от 13,00 часа

Ø VІІ  и VIII клас – от 15,30 часа

Всички ученици трябва да се явят в сградата на ОУ „Цар Симеон І” 15 минути преди обявения начален час.

*********************************************************************

********************************************************************

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО УЧРЕДЯВА СТИПЕНДИЯ ЗА "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА". ПОДРОБНОСТИ В СЕКЦИЯ НАСТОЯТЕЛСТВО
Уебсайт в alle.bg