РЪКОВОДСТВО

Стоянка Велянова

Директор

 

Снежана Маркова

Заместник-директор учебна дейност
Химия и опазване на околната среда; човекът и природата

Светлозара Пенева

Заместник-директор учебна дейност
История и цивилизация; география и икономика

Поля Христова

Заместник-директор АСД

Величка Цонева

Педагогически съветник

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

Подготвителна група

пг

Дафинка Милкова

Старши учител

I клас

1а

Ирена Янева

Старши учител
аб

Станка Димитрова

Старши учител
1в

Венелина Петрова

Старши учител
1г

Анна Първанова

Старши учител
1д

Ирина Щерева

Старши учител

II клас

2а

Татяна Петкова

Старши учител
2б

Калинка Минчева

Старши учител

Анита Атанасова

Старши учител
2г

Донка Димитрова

Старши учител
2д

Даринка Владимирова

Главен учител

III клас

3а

Борислава Дочева

Старши учител
3б

Милена Гинева

Старши учител
3в

Саша Иванова

Старши учител
3г

Галя Ненова

Старши учител
3д

Ирина Христова

Старши учител
3е

Марияна Гочева

Старши учител

IV клас

4а

Албена Стойкова

Старши учител
4б

Милена Цонева

Старши учител
4в

Красимира Николова

Учител
4г

Галина Лазарова

Учител
4д

Нели Иванова

Старши учител

Венета Чолакова

Старши учител по английски език в начален етап

Кремена Христова

Старши учител по английски език в начален етап и учител по информационни технологии начален етап

Сияна Хальова

Старши учител група в ГЦОУД

Иванка Желязкова

Старши учител група в ГЦОУД

Иванка Христова

Учител група в ГЦОУД

Станислава Георгиева

Учител група в ГЦОУД

Йорданка Кирова

Старши учител група в ГЦОУД

Росица Петрова

Старши учител група в ГЦОУД

Неделчо Станев

Старши учител група в ГЦОУД

Лиляна Митева

Старши учител група в ГЦОУД

Радостина Костадинова

Учител група в ГЦОУД

Теодора Илиева

Старши учител група в ГЦОУД

Теодора Вангелова

Старши учител група в ГЦОУД

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Български език и литература

Английски език

Албена Черелова

Старши учител

Снежана Митева

Старши учител

Математика и информационни технологии

Математика

Светлана Димитрова

Старши учител

Обществени науки

Радостина Николова

Старши учител по история и цивилизация; география и икономика

Природни науки

Величка Рулева

Главен учител по физика и астрономия; човекът и природата

Здравка Димитрова

Старши учител по биология и здравно образование; човекът и природата; физическо възпитание и спорт

Изкуства и спорт

Павлина Ганчева

Старши учител по музика

Тодорка Ненкова

Старши учител по изобразително изкуство

Величко Вълев

Старши учител по технологии и предприемачество; домашна техника и икономика и технологии

Митко Мирчев

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Иванила Якимова

Старши учител по физическо възпитание и спорт

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО