Свържете се с нас

Директор: Стоянка Велянова 0879 940 800

Зам.дир. УД: Снежана Маркова 0879 940 801

Зам.дир. УД: Светлозара Пенева 0879 940 802

Зам.дир. АСД: Поля Христова 0879 940 799

 

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО