Училище на днешния ден с поглед към бъдещето

м. Април 2014г

1. Национален конкурс 2014 на училища «Фарос»- тест по английски език  за ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас

Срок: 11.04.2014г. 12,30 часа

Отг: Кр.Христова, В.Чолакова

 

2. Великденска изложба-базар „Писани яйца и украси”

Срок: 08.04. 2014г.

Отг:Ненкова, кл.ръководители

 

3. Училищно  Великденско математическо състезание

Срок:  11.04.2014г.за VІІ кл.13,30ч.

            14.04.2014г. за ІV кл.11,00 ч.

Отг: кл.рък. ІVкл. и уч.по мат.VІІкл.

                                                                                              

4. На гости на книжките –  учениците от Іа, б, в, г, д, е класс в училищната библиотека

                              Срок: 14 - 17.04. 2014г. по график

Отг: кл.рък. на Ікл., Н.Попова

График изготвя – Ир.Янева

 

5. Пролетно почистване на класните стаи – предаване на хартия.

Срок: 15.04.2014г. почистване на  кл.стаи

За акцията за хартия:

 І кл.          до 7,40ч.

V-VІІІкл.  до   7,10ч.

  ІІ-ІVкл.   до 13,10ч.

Отг: пом.директор АСД  

6. Родителски срещи с  дневен ред :

1. Среща  с учители по предмети.

2. Успех и дисциплина на учениците.

3. НВО – изисквания за ІV и VІІ клас.

4. Опазване на МТБ и хигиена в класните стаи.

5.Заявления ЗИП, СИП, ПИГ за уч.2014/2015 г. (При прилагане на критерии за ПИГ, към заявлението се прилагат необходимите документи).

6. Наредба за прием след VІІ и след VІІІ кл. -за 24.04.2014г.

·         за учениците от VІІ клас

·         за учениците от VІІІ клас

 

Срок:

1. І – ІVкл.     – 16.04.2014г. – 18,30ч.

2. V – VІІІкл. – 15.04.2014г. – 18,30ч.

3. Наредба за прием след VІІкл. и VІІІкл.

VІІІкл.     – 24.04.2014г.  18,00ч.

VІІкл.      – 24.04.2014г.  18,30ч.

 

7. Тържество – състезание „Аз обичам България”

Срок: 17.04.2014г. 12,00ч. акт.зала

Отг: Р.Колева и ІІІкл.

 

8. Отбелязване Ден на Земята:

                                                            експозиция с материали –

                                          Срок:17-25.04.2014г.

                              Отг.: Р.Николова VIб клас

презентиране на филма ,,Вода”.

                                             Отг :Ир.Христова и кл.р-ли

                                                                                                                  

9. Национален конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”.

Срок:до 18.04. 2014г.

Отг: В.Рулева, Ненкова, кл.р-ли

 

10. Национално финално състезание на сдружение на СБНУ.

Срок: 22.04.2014г

І- ІVкл.   12,30ч.

Отг: Св.Пенева, Т.Момчева

 

11. Бинарен урок «Правата на детето и Интернет»

Срок: 23.04.2014г

VІа кл. и ОДК-секция гр.обр. 

Отг: Ир.Стойкова

 

12. Участие в Маратон на четенето по случай Международния ден на книгата и авторското право

 

Срок : 23.04.2014г.по график в библиотеката

Отг:  Ир.Христова, Поптомова, Дамянова Н. Попова

 

13. Посещение на изложба » Българската писменост- светлина в мрака» в духовно просветен център св.Архангел Михаил

Срок:  24.04.2014г.

Отг:

ІV б кл.  – М.Цонева   11,30ч.

б кл.  – Р.Николова 13,30ч.       

 

14. Среща - разговор с писател .

Срок: 29.04.2014г.от 12,00ч. в актова зала

Отг: Ир.Христова и ІІІкл.

15. Празничен концерт на училището

                                                                                                       Срок: 30.04.2014г.

 

Уеб сайт в alle.bg