Обяви за отдаване под наем

Отдаване под наем на част от имот - бюфет