Открити уроци

 
22/02/2021

Миналото на България, разказано с черно-бели снимки

Галерия снимки На 22 февруари 2021г. във виртуална класна стая на платформата  Microsoft Teams  г-жа Радостина Николова проведе заедно с учениците от 7б клас открит урок упражнение по история и цивилизации на тема „България в черно-бели снимки“. Събитието е част от планираните дейности на РУО Варна и ОУ „ Цар […]
23/10/2020

Интегриран урок „Митологичен модел на света. Вярвания на древните хора.“

Галерия снимки На 23 октомври 2020г. се проведе открит урок с учениците от 5б клас. Кремена Николова, учител по история и цивилизация, и Грозданка Ноева, учител по български език и литература, подготвиха и изнесоха интегриран урок на тема „Митологичен модел на света. Вярвания на древните хора.“ Децата, макар и малки […]
09/06/2020

Открит иновативен СТЕМ урок по математика в 5Б клас на тема: „Основни геометрични фигури – преговор“

На 09.06.2020г. се проведе открит урок по математика на тема: „Основни геометрични фигури – преговор“, изнесен от г-жа Мария Кръстева, преподавател по математика, и учениците от 5б клас.  Гости на събитието бяха г-жа Стоянка Велянова, директор на ОУ “Цар Симеон I”,  заместник -директорите Снежана Маркова и Светлозара Пенева, учители от […]
04/06/2020

Открит урок

На 04. 06. 2020 г. в елекронна среда се състоя открит урок по български език с учениците от 5Б клас на тема: „Части на изречението. Синтактичен анализ“. Урокът беше стуктуриран като обобщение и упражнение. За целта учителят по български език и литература, госпожа Десислава Илиева, беше подготвила мултимедийна презентация с […]
02/06/2020

Предизвикателства на виртуалната класна стая в часа по история

Откритият урок по история и цивилизации „Конфликти и контакти във всекидневието“ бе проведен от г-жа Радостина Николова с учениците от 6б клас на 02.06. 2020г. в условията на електронна среда. Дистанционно във виртуалната класна стая като гости присъстваха директорът г-жа Велянова, зам. директори и учители от училището. Кратък видеоклип въведе […]
22/05/2020

Открит урок по математика

На 22.05.2020 г. учениците от Vа клас и госпожа Ивелина Илиева представиха открит урок по математика във виртуалната класна стая на тема: „Правоъгълен паралелепипед. Елементи. Развивка“. Дистанционно в урока взеха участие директорът на училището Стоянка Велянова, зам. директорът Снежана Маркова, зам. директорът Светлозара Пенева, учители от начален и прогимназиален етап. […]
19/05/2020

Иновативен уеб базиран открит урок по математика в VI а клас на тема: „Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Пропорции“- обобщение

  На 19.05.2020 г., във виртуална класна стая на платформата  Microsoft Teams  се проведе открит урок по математика в VI а клас от старши учителя по математика и ИТ  г-жа Ирина Стойкова на  тема: „Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Пропорции“-обобщение. Виртуалната класна стая позволява на учителите  и […]
18/12/2019

Открит урок по компютърно моделиране

На 18 декември 2019г. г-жа Кремена Христова проведе открит урок по компютърно моделиране с учениците от ІІІд клас на тема: „Запознаване с интерфейса и възможностите на визуалната среда за програмиране“ по плана за дейността на РУО – гр. Варна за учебната 2019/2020 г. Присъстваха ст. експерта по начално образование г-жа […]
31/05/2019

Открит иновативен STEM урок по математика в 7а на тема: „Успоредници – обобщение“

На 31.05.2019г. се проведе открит иновативен STEM урок по математика на тема: „Успоредници – обобщение“ в 7а клас, изнесен от г-жа Мария Кръстева. Събитието е част от проекта за иновации „Училище за успешни личности“ и бе уважено от училищното ръководство, учители от начален и прогимназиален етап. Урокът включи иновативни елементи […]
24/04/2019

Открит урок по Информационни технологии в ОУ „Цар Симеон I“ на тема: „Да се представим за една минута“

На 24.04.2019г. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна г-жа Ирина Стойкова, старши учител по математика и информационни технологии, проведе открит урок с група ученици от V, VI и VII клас на тема „Да се представим за една минута“. Събитието бе уважено от Лидия Стойчева – ст. експерт по математика, […]
17/04/2019

Открит STEM урок „Експедиция в Африка“ – по стъпките на древните египетски открития

На 11.04.2019г. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна г-жа Радостина Николова, гл. учител по география и икономика, проведе открит STEM урок с учениците от Vб клас на тема „Експедиция в Африка“ в партньорство с ученици от III ПМГ „Акад. Методий Попов“. Събитието бе уважено от представители на РУО – […]
14/02/2019

Екипна работа в открит урок по български език и литература

На 14.02.2019г. госпожа Ирена Янева проведе поредния от планираните открити уроци по проекта „Училище за успешни личности“. Освен знания по български език и литература по темата „Число на съществителното име“, учениците от II а клас показаха и умения за спазване на правилата за работа в екип чрез оказване на взаимопомощ […]
22/12/2018

Коледа – празник на надеждата

В навечерието на светлия християнски празник Коледа учениците от VБ клас и техният учител  по български език и литература Росица Поптомова изнесоха открит урок на тема “Коледа – празник на надеждата”. Присъстваха много учители, служители  в  училището, родители, баби и дядовци – различни поколения, обединени от магията на коледния дух. […]
26/11/2018

Заедно можем повече

С този девиз, превърнат в ритуален поздрав на общността на 5 б клас с класен ръководител г-жа Радостина Николова, започна и завърши открития урок в часа на класа на тема „ Толерантност към различните“. Събитието, проведено на 14.11.2018г., бе уважено с присъствието на училищното ръководство, колеги и представител на родителите. […]
16/11/2018

Открит иновативен урок по математика в 5 клас на тема: „Основно свойство на дробите – упражнение“

Във връзка с проекта за иновации „Училище за успешни личности“, на 16.11.2018г. се проведе открит иновативен урок на тема: „Основно свойство на дробите – упражнение“ в 5а клас, изнесен от г-жа Ирина Стойкова. Събитието бе уважено от Старши експерт по математика, училищното ръководство, учители от начален и прогимназиален етап и […]
26/10/2018

Открит урок по физика и астрономия – иновация от знания с приложение в живота

На 26.10.2018г. се проведе открит иновативен урок по физика и астрономия на тема: „Електрично съпротивление. Закон на Ом“ в 7а клас, изнесен от г-жа Мария Кръстева. Събитието е част от проекта за иновации „ Училище за успешни личности“ и бе уважено от училищното ръководство, учители от начален и прогимназиален етап. […]
19/10/2018

Груповата работа в открит урок по английски език

На 19.10.2018 г. г-жа Чолакова проведе открит урок по английски език с учениците от IVв клас на тема „My favourite clothes“. Учениците гледаха клип по темата с поставена задача, получиха указания за груповата работа чрез презентация. По групи описваха своите любими дрехи и облеклото на съучениците си, съставяха диалози по […]

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО