01/06/2022

„Славянският свят и делото на светите братя Кирил и Методий“ – бинарен урок в 6г клас

На 01 юни 2022г. г-жа Грозданка Ноева и г-жа Кремена Николова проведоха бинарен урок по история и цивилизации и български език и литература с учениците от 6г клас на тема „Славянският свят и делото на светите братя Кирил и Методий“. Предварително разделени на два екипа, шестокласниците изпълниха поставени задачи за […]
16/05/2022

Открит STEM урок по математика в Vа клас на тема: „Сгъни науката – кубът“

На 16 май 2022г. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна г-жа Ирина Стойкова, старши учител по математика и информационни технологии, проведе открит урок с ученици от V а клас на тема „Сгъни науката – кубът“. Урокът е в изпълнение на годишния план на РУО Варна и училището. Присъстваха г- […]
13/05/2022

„Часовниците на Варна“ – открит урок в 6а клас по НП „Иновации в действие“

На 13 май 2022г. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна екип от учители и учениците от 6а клас проведоха открит STEM урок на тема „Часовниците на Варна“. Събитието бе част от дейностите по НП “Иновации в действие“ за споделяне на добър опит между училищата партньори I СУ„ Св. Седмочисленици“ […]
13/05/2022

Открит урок на тема „Пътешествие из България“, проведен в III клас по НП „Иновации в действие“

ГАЛЕРИЯ На 13 май 2022 год. г-жа Ир. Христова, г-жа М. Гинева, г-жа С. Иванова, г-жа М. Гочева и ученици от III клас проведоха открит урок на тема:  „Пътешествие из България“. Събитието бе част от дейностите по НП“Иновации в действие“ за споделяне на добър опит между училищата партньори I СУ„ […]
10/05/2022

Открит STEAM урок в ГЦО II клас по Занимания по интереси на тема: „Довърши историята …“

На 10.05.2022 год. бе финализиран учебният проект „Чудният свят на книгите“ с провеждането на открит STEAM урок на тема: „Довърши историята…“ с учениците от ГЦО II клас и техните ръководители Т. Илиева, Д. Мазганова, А. Атанасова. Проектът се реализира в часовете по Занимания по интереси, а дейностите по него се […]
21/04/2022

СТЕМ урок във 2. клас на тема: „Познавам частите на речта“

На 21 април 2022г., в навечерието на един от най-светлите християнски празници – Великден, ученици от II А, Б, В, Г клас показаха знанията си в изнесен СТЕМ урок на тема: „Познавам частите на речта“. Бързо, вярно и старателно изпълняваха задачите, поставени от техните учители Татяна Петкова, Калинка Минчева, Даринка […]
25/03/2022

Открит урок по музика на тема „Фолклорен обреден календар“

На 25 март 2022г. г-жа Павлина Ганчева проведе открит урок по музика на тема „Фолклорен обреден календар“, заложен в плана на методичното обединение. Учениците от VII „А“ клас представиха знанията си за фолклорните обреди „Жътва“, „Седянка“ и „Сватба“, песните и ритуалите, свързани с тях. Учениците бяха предварително разделени на три […]
22/03/2022

Открит урок в I клас на тема „Филм. Буквосъчетание ьо“

На 22 март 2022г. г-жа Ирина Щерева проведе открит урок по български език и литература в Iг клас. В урока на тема „Филм. Буквосъчетание ьо“ учениците затвърдиха знанията за буквосъчетание „ьо“ в съпоставителен план с буквосъчетание „йо“ и ги приложиха в разнообразни упражнения и задачи. В урока бяха използвани междупредметни […]
09/02/2022

Открит STEAM урок в ГЦО III клас по Занимания по интереси на тема ,,Моята България“

На 09.02.2022г. г-жа Росица Петрова, г-жа Станислава Георгиева, г-жа Лиляна Митева и ученици от ГЦО III клас проведоха открит STEAM урок в час за Занимания по интереси на тема ,, Моята България“.  Урокът бе по повод приключването на работата по проект ,,Моята България“. Събитието е и част от дейностите, свързани […]
17/12/2021

„Медийни текстове. Обобщение“- открит урок по български език и литература

Галерия На 17.12.2021 г. в съответствие с плана на методическото обединение се проведе открит урок на тема „Медийни текстове. Обобщение“. Г-жа Тодорка Йорданова и ученици от 7а клас представиха чрез открита практика знания и умения за сферите на общуване, видове текстове, които се използват в тях, и обобщиха изискванията за […]
16/12/2021

Учебните технологии в обучението по български език и литература

На 16. 12. 2021 г. се проведе   урок по български език и литература в електронна среда (Microsoft Teams)  на тема  „Една българка“  – героизмът на една обикновена българска жена“. Урокът беше проведен във връзка с текуща проверка от РУО относно „Качество и ефективност на учебните технологии в обучителния процес за […]
21/10/2021

„Моята родина – част от Балканския полуостров“ – открит урок по Човекът и обществото в IIIа клас

На 21.10.2021 год. г-жа Ир. Христова и учениците от IIIa клас проведоха открит урок в час по Човекът и обществото на тема „Моята родина – част от Балканския полуостров“. Събитието е и част от дейностите, свързани с проекта за иновации „Училище за успешни личности“. През настоящата учебна година учениците усвояват […]
31/05/2021

Открит урок по Занимания по интереси на тема ,,Билките – дар от природата“

На 31.05.2021г. г-жа Станислава Георгиева и учениците от ГЦО II б,г проведоха открит урок в час за Занимания по интереси на тема ,,Билките – дар от природата“. Присъстваха г-жа Снежана Маркова – заместник – директор на училището и колеги от ГЦО. Интересното пътешествие в страната на растенията започна с решаване […]
23/04/2021

„Как да се храним здравословно“ – СТЕМ урок в първи клас

На 23.04.2021 година се проведе СТЕМ урок по околен свят в IА, Б, В, Г клас на тема: „Как да се храним здравословно”. СТЕМ е нов начин за изучаване на света, който ни заобикаля. Затова в този час бяха интегрирани елементи от предметите околен свят, български език и литература, математика, […]
22/04/2021

Открит урок по физическо възпитание и спорт

На 22.04.2021г. г-ца Симона Павлова – учител по физическо възпитание и спорт проведе открит урок с учениците от 4д клас на тема „Лека атлетика – затвърждаване и усъвършенстване на бягане, скачане и хвърляне “. Гости на събитието бяха: г-жа Стоянка Велянова – Директор на училището, заместник-директорите по УД – г-жа […]
26/02/2021

Открит урок по компютърно моделиране

Галерия снимки На 26 февруари 2021 г. се проведе открит урок по компютърно моделиране на тема Синхронизиране действията на героите с учениците от IVд клас под ръководството на г-жа Кремена Христова.          Още един вълнуващ час в света на визуалното програмиране на Scratch, в който с помощта на цветни блокчета децата […]
22/02/2021

Миналото на България, разказано с черно-бели снимки

Галерия снимки На 22 февруари 2021г. във виртуална класна стая на платформата  Microsoft Teams  г-жа Радостина Николова проведе заедно с учениците от 7б клас открит урок упражнение по история и цивилизации на тема „България в черно-бели снимки“. Събитието е част от планираните дейности на РУО Варна и ОУ „ Цар […]
15/02/2021

Открит урок в Занимания по интереси на тема „Васил Левски“

На 15.02.2021 г. в ГЦО IIIа, г, д клас с учител г-жа Маруся Енева се проведе открит урок на тема „Васил Левски“. В един вълнуващ учебен час третокласниците обогатиха своите знания за живота и делото на Апостола, запознаха се с неговите мисли и завети, научиха прозвищата му, направиха виртуална разходка в […]
10/02/2021

Открит урок на тема „Живите организми на сушата“

Галерия снимки На 10.02.2021г. г-жа Борислава Дочева проведе в IIIБ открит урок по Човекът и природата на тема „Живите организми на сушата“. В часа присъстваха представители на училищното ръководство и учителския колектив. Презентацията по темата и дигиталните ресурси, изготвени с инструменти на образователните сайтове WordWall и LearningApps, създадоха интерактивна и […]
14/01/2021

Бинарен уеб базиран открит урок по математика и технологии и предприемачество в VII а клас на тема: „Бизнес математика“

Галерия снимки На 14.01.2021 г., във виртуална класна стая на платформата Microsoft Teams се проведе Бинарен уеб базиран открит урок по математика и технологии и предприемачество в VII а клас на тема: „Бизнес математика“ от г-жа Ирина Стойкова и г-жа Теодора Балканска. Бинарният урок – това е творчество на двама […]
18/12/2020

Открит бинарен урок „Математиката в живота“

Галерия снимки На 18.12.2020г. се проведе открит бинарен урок по Математика и Човекът и природата с учениците от 6б клас на тема „Математиката в живота“, под ръководството на учителите по съответните предмети: г-жа Мария Кръстева и г-жа Здравка Димитрова. Урокът се проведе във виртуална класна стая и бе наблюдаван от […]
14/12/2020

Открит интерактивен онлайн урок „Слънчева система“ в 4г клас

Галерия снимки На 14 декември 2020г. Анна Първанова, старши учител в начален етап, подготви и изнесе интерактивен урок на тема: „Слънчева система“ в електронна среда с учениците от 4г клас. За реализирането на събитието беше използвана обучителната платформа на MOH Microsoft Office 365 – Teams. Във виртуалната класна стая като […]
25/11/2020

Виртуална класна стая – открит СТЕМ урок по математика „Обем на конус“

Галерия снимки На 25.11.2020г. се проведе открит СТЕМ урок по математика с учениците от 6б  клас на тема „Обем на конус“,  представен от г-жа Мария Кръстева – старши учител по математика в ОУ „Цар Симеон I” – гр. Варна. Проведен в електронна среда, урокът бе наблюдаван от Директора на училището […]
23/10/2020

Интегриран урок „Митологичен модел на света. Вярвания на древните хора.“

Галерия снимки На 23 октомври 2020г. се проведе открит урок с учениците от 5б клас. Кремена Николова, учител по история и цивилизация, и Грозданка Ноева, учител по български език и литература, подготвиха и изнесоха интегриран урок на тема „Митологичен модел на света. Вярвания на древните хора.“ Децата, макар и малки […]
09/06/2020

Открит иновативен СТЕМ урок по математика в 5Б клас на тема: „Основни геометрични фигури – преговор“

На 09.06.2020г. се проведе открит урок по математика на тема: „Основни геометрични фигури – преговор“, изнесен от г-жа Мария Кръстева, преподавател по математика, и учениците от 5б клас.  Гости на събитието бяха г-жа Стоянка Велянова, директор на ОУ “Цар Симеон I”,  заместник -директорите Снежана Маркова и Светлозара Пенева, учители от […]
04/06/2020

Открит урок „Части на изречението. Синтактичен анализ“

На 04. 06. 2020 г. в елекронна среда се състоя открит урок по български език с учениците от 5Б клас на тема: „Части на изречението. Синтактичен анализ“. Урокът беше стуктуриран като обобщение и упражнение. За целта учителят по български език и литература, госпожа Десислава Илиева, беше подготвила мултимедийна презентация с […]
02/06/2020

Предизвикателства на виртуалната класна стая в часа по история

Откритият урок по история и цивилизации „Конфликти и контакти във всекидневието“ бе проведен от г-жа Радостина Николова с учениците от 6б клас на 02.06. 2020г. в условията на електронна среда. Дистанционно във виртуалната класна стая като гости присъстваха директорът г-жа Велянова, зам. директори и учители от училището. Кратък видеоклип въведе […]
22/05/2020

Открит урок по математика

На 22.05.2020 г. учениците от Vа клас и госпожа Ивелина Илиева представиха открит урок по математика във виртуалната класна стая на тема: „Правоъгълен паралелепипед. Елементи. Развивка“. Дистанционно в урока взеха участие директорът на училището Стоянка Велянова, зам. директорът Снежана Маркова, зам. директорът Светлозара Пенева, учители от начален и прогимназиален етап. […]
22/05/2020

Открит урок по Човекът и природата

На 22.05. 2020 г. г-жа Венелина Петрова и учениците от 3в клас проведоха в ел. среда открит урок на тема: „Хигиена на зъбите“.  На урока присъстваха г-жа Велянова – директор на училището, зам. – директори и колеги. Часът започна с актуализиране на старите знания – решаване на кръстословица, която беше […]
19/05/2020

Иновативен уеб базиран открит урок по математика в VI а клас на тема: „Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Пропорции“- обобщение

  На 19.05.2020 г., във виртуална класна стая на платформата  Microsoft Teams  се проведе открит урок по математика в VI а клас от старши учителя по математика и ИТ  г-жа Ирина Стойкова на  тема: „Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Пропорции“-обобщение. Виртуалната класна стая позволява на учителите  и […]
18/12/2019

Открит урок по компютърно моделиране

На 18 декември 2019г. г-жа Кремена Христова проведе открит урок по компютърно моделиране с учениците от ІІІд клас на тема: „Запознаване с интерфейса и възможностите на визуалната среда за програмиране“ по плана за дейността на РУО – гр. Варна за учебната 2019/2020 г. Присъстваха ст. експерта по начално образование г-жа […]
31/05/2019

Открит иновативен STEM урок по математика в 7а на тема: „Успоредници – обобщение“

На 31.05.2019г. се проведе открит иновативен STEM урок по математика на тема: „Успоредници – обобщение“ в 7а клас, изнесен от г-жа Мария Кръстева. Събитието е част от проекта за иновации „Училище за успешни личности“ и бе уважено от училищното ръководство, учители от начален и прогимназиален етап. Урокът включи иновативни елементи […]
24/04/2019

Открит урок по Информационни технологии в ОУ „Цар Симеон I“ на тема: „Да се представим за една минута“

На 24.04.2019г. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна г-жа Ирина Стойкова, старши учител по математика и информационни технологии, проведе открит урок с група ученици от V, VI и VII клас на тема „Да се представим за една минута“. Събитието бе уважено от Лидия Стойчева – ст. експерт по математика, […]
17/04/2019

Открит STEM урок „Експедиция в Африка“ – по стъпките на древните египетски открития

На 11.04.2019г. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна г-жа Радостина Николова, гл. учител по география и икономика, проведе открит STEM урок с учениците от Vб клас на тема „Експедиция в Африка“ в партньорство с ученици от III ПМГ „Акад. Методий Попов“. Събитието бе уважено от представители на РУО – […]
14/02/2019

Екипна работа в открит урок по български език и литература

На 14.02.2019г. госпожа Ирена Янева проведе поредния от планираните открити уроци по проекта „Училище за успешни личности“. Освен знания по български език и литература по темата „Число на съществителното име“, учениците от II а клас показаха и умения за спазване на правилата за работа в екип чрез оказване на взаимопомощ […]
22/12/2018

Коледа – празник на надеждата

В навечерието на светлия християнски празник Коледа учениците от VБ клас и техният учител  по български език и литература Росица Поптомова изнесоха открит урок на тема “Коледа – празник на надеждата”. Присъстваха много учители, служители  в  училището, родители, баби и дядовци – различни поколения, обединени от магията на коледния дух. […]
26/11/2018

Заедно можем повече

С този девиз, превърнат в ритуален поздрав на общността на 5 б клас с класен ръководител г-жа Радостина Николова, започна и завърши открития урок в часа на класа на тема „ Толерантност към различните“. Събитието, проведено на 14.11.2018г., бе уважено с присъствието на училищното ръководство, колеги и представител на родителите. […]
16/11/2018

Открит иновативен урок по математика в 5 клас на тема: „Основно свойство на дробите – упражнение“

Във връзка с проекта за иновации „Училище за успешни личности“, на 16.11.2018г. се проведе открит иновативен урок на тема: „Основно свойство на дробите – упражнение“ в 5а клас, изнесен от г-жа Ирина Стойкова. Събитието бе уважено от Старши експерт по математика, училищното ръководство, учители от начален и прогимназиален етап и […]
26/10/2018

Открит урок по физика и астрономия – иновация от знания с приложение в живота

На 26.10.2018г. се проведе открит иновативен урок по физика и астрономия на тема: „Електрично съпротивление. Закон на Ом“ в 7а клас, изнесен от г-жа Мария Кръстева. Събитието е част от проекта за иновации „ Училище за успешни личности“ и бе уважено от училищното ръководство, учители от начален и прогимназиален етап. […]
19/10/2018

Груповата работа в открит урок по английски език

На 19.10.2018 г. г-жа Чолакова проведе открит урок по английски език с учениците от IVв клас на тема „My favourite clothes“. Учениците гледаха клип по темата с поставена задача, получиха указания за груповата работа чрез презентация. По групи описваха своите любими дрехи и облеклото на съучениците си, съставяха диалози по […]

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО