ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Попълване на свободни места

За учебната 2021 - 2022 година в паралелките с разширено изучаване на български език и литература няма свободни места.

Начин за попълване на свободните места в паралелките с разширено изучаване на математика – ИУЧ - 2,5 ч. и ФУЧ – 2 ч. през 2021/2022

Начинът за попълване на свободните места в паралелките с разширено изучаване на математика в VI клас – ИУЧ и VII клас – ЗИП става чрез полагане на изпит по математика и годишната оценка от задължителната подготовка по математика за последния завършен клас.

Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получени при умножението на съответната оценка с коефициент:
 • 1 за положения изпит по математика;
 • 0.5 за годишната оценка от задължителната подготовка по математика.

 • Ученици получили оценка на положения изпит по-ниска от Среден (3) не участват в класирането.
  Когато в класирането има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на обявените местата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, история и цивилизация, география и икономика, включени в задължителната подготовка, изучавани в последния завършен клас. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от последния завършен клас.
  Начин за попълване на свободните места в паралелките с разширено изучаване български език и литература – ИУЧ по БЕЛ 2,5 ч. и ФУЧ по математика – 1 ч. през 2021/2022

  Начинът за попълване на свободните места в паралелките с разширено изучаване на български език и литература в VI и VII клас става чрез полагане на изпит по български език и литература и годишната оценка от задължителната подготовка по български език и литература за последния завършен клас.

  Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получени при умножението на съответната оценка с коефициент:
 • 1 за положения изпит по български език и литература;
 • 0.5 за годишната оценка от ЗП по български език и литература.

 • Ученици получили оценка на положения изпит по-ниска от Среден (3) не участват в класирането.
  Когато в класирането има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на обявените места, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, история и цивилизация, география и икономика, включени в задължителната подготовка, изучавани в последния завършен клас. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от последния завършен клас.

  УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО