Прием в пети клас

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Прием в пети клас

Незаети места в паралелката с разширено изучаване на БЕЛ и в паралелката с разширено изучаване на математика в V клас за учебната 2018-2019 г. няма. При наличие на свободно място учениците и родителите ще бъдат уведомени своевременно, а попълването им ще става от резервите, по реда на класирането им за съответната паралелка

Критерии за прием в V клас в паралелка с разширено изучаване на математика – ИУЧ – 2,5 ч. и ФУЧ – 2 ч. за учебната 2018/2019 годинаКласирането се осъществява чрез сумата от четири постигнати резултата на следните състезания:
 • 1. Областен кръг на олимпиадата по математика;
 • 2. Училищно Зимно математическо състезание;
 • 3. Резултатът от общинския кръг на олимпиадата по математика;
 • 4. Резултатът от общински кръг „Знам и мога”.

 • Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получени при умножението на броя на точките от съответната изява с числото:
 • 4,6 – за областен кръг на олимпиада по математика;
 • 0,8 – за училищно Зимно математическо състезание;
 • 2,3 – за общински кръг на олимпиада по математика;
 • 1,0 – за общински кръг „Знам и мога”.

 • Когато в класирането (първо или второ) има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на местата в паралелката, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

  Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от оценките на учебните предмети от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

  Начин за попълване на свободните места в паралелките с разширено изучаване на математика – ИУЧ - 2,5 ч. и ФУЧ – 2 ч. през 2017/2018

  Начинът за попълване на свободните места в паралелките с разширено изучаване на математика в VI клас – ИУЧ и VII клас – ЗИП става чрез полагане на изпит по математика и годишната оценка от задължителната подготовка по математика за последния завършен клас.

  Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получени при умножението на съответната оценка с коефициент:
 • 1 за положения изпит по математика;
 • 0.5 за годишната оценка от задължителната подготовка по математика.

 • Ученици получили оценка на положения изпит по-ниска от Среден (3) не участват в класирането.
  Когато в класирането има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на обявените местата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, история и цивилизация, география и икономика, включени в задължителната подготовка, изучавани в последния завършен клас. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от последния завършен клас.

  Критерии за прием в V клас в паралелка с разширено изучаване на български език и литература – ИУЧ по БЕЛ – 2,5 ч. и ФУЧ по БЕЛ – 2 ч. за учебната 2018/2019 година  Класирането се осъществява чрез сумата от три постигнати резултата на следните състезания:
 • 1. Училищно зимно състезане по БЕЛ „Златното перо“ (преразказ);
 • 2. Пролетно училищно състезание по български език и литература – „Бъди грамотен“;
 • 3. Общински кръг на „Знам и мога“.

 • Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получена при умножението на броя на точките от съответната изява с числото:
 • 1 - Училищно зимно състезане по БЕЛ „Златното перо“ (преразказ);
 • 1,0 - Пролетно училищно състезание по български език и литература – „Бъди грамотен“;
 • 0,75 - за общинския кръг на „Знам и мога“.

 • Когато в класирането (първо или второ) има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на местата в паралелката, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

  Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от оценките на учебните предмети от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

  Критерии  Приемат се всички ученици без прилагане на критерии.
  1.Подаване на заявление за прием по образец.

  Срок: до 30.05.2018г. включително

  2.Обявяване на списък с класирани ученици на първи етап на класиране

  Срок: до 04.06.2018г. на сайта и на входа на училището

  3.Записване на класираните на първи етап ученици и попълване на заявления за ИУЧ и за ФУЧ. (Извършва се от родител при зам.директор учебна дейност)

  Срок: до 06.06.2018г. включително

  4.Обявяване на списък с класирани ученици на втори етап на класиране (при наличие на свободни места след І етап)

  Срок: на 11.06.2018г. на сайта и на входа на училището

  5.Записване на класираните на втори етап ученици и попълване на заявления за ИУЧ и за ФУЧ. (Извършва се от родител при зам.директор учебна дейност)

  Срок: до 13.06.2018г.

  6.Попълване на незаетите места след втори етап на класиране и записване – определя се от директора на училището.


  УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО