Прием в пети клас

ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 ГОДИНА

Прием в пети клас

Критерии за прием в V клас в паралелка с разширено изучаване на математика – ИУЧ – 2,5 ч. и ФУЧ – 2 ч. за учебната 2019 /2020 годинаКласирането се осъществява чрез сумата от четири постигнати резултата на следните състезания:
 • 1. Областен кръг на олимпиадата по математика;
 • 2. Училищно Зимно математическо състезание;
 • 3. Резултатът от общинския кръг на олимпиадата по математика;
 • 4. Резултатът от общински кръг „Знам и мога”.

 • Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получени при умножението на броя на точките от съответната изява с числото:
 • 4,6 – за областен кръг на олимпиада по математика;
 • 0,8 – за училищно Зимно математическо състезание;
 • 2,3 – за общински кръг на олимпиада по математика;
 • 1,0 – за общински кръг „Знам и мога”.

 • Когато в класирането (първо или второ) има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на местата в паралелката, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

  Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от оценките на учебните предмети от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

  Начин за попълване на свободните места в паралелките с разширено изучаване на математика – ИУЧ - 2,5 ч. и ФУЧ – 2 ч. през 2019/2020

  Начинът за попълване на свободните места в паралелките с разширено изучаване на математика в VI клас – ИУЧ и VII клас – ЗИП става чрез полагане на изпит по математика и годишната оценка от задължителната подготовка по математика за последния завършен клас.

  Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получени при умножението на съответната оценка с коефициент:
 • 1 за положения изпит по математика;
 • 0.5 за годишната оценка от задължителната подготовка по математика.

 • Ученици получили оценка на положения изпит по-ниска от Среден (3) не участват в класирането.
  Когато в класирането има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на обявените местата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, история и цивилизация, география и икономика, включени в задължителната подготовка, изучавани в последния завършен клас. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от последния завършен клас.

  Критерии за прием в V клас в паралелка с разширено изучаване на български език и литература – ИУЧ по БЕЛ – 2,5 ч. и ФУЧ по БЕЛ – 2 ч. за учебната 2019 /2020 година  Класирането се осъществява чрез сумата от четири постигнати резултата на следните състезания:
 • 1. Училищно зимно състезание по БЕЛ „Златното перо“ (преразказ);
 • 2. Пролетно училищно състезание по български език и литература – „Бъди грамотен“;
 • 3. Областен кръг на „Знам и мога“.
 • 4. Общински кръг на „Знам и мога“.

 • Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получена при умножението на броя на точките от съответната изява с числото:
 • 1,50 - Училищно зимно състезание по БЕЛ „Златното перо“ (преразказ);
 • 1,25 - Пролетно училищно състезание по български език и литература – „Бъди грамотен“;
 • 1,00 - за общинския кръг на „Знам и мога“.
 • 0,75 - за общинския кръг на „Знам и мога“.

 • Когато в класирането (първо или второ) има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на местата в паралелката, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

  Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от оценките на учебните предмети от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

  Начин за попълване на свободните места в паралелките с разширено изучаване български език и литература – ИУЧ - 2,5 ч. и ФУЧ – 2 ч. през 2019/2020

  Начинът за попълване на свободните места в паралелките с разширено изучаване на български език и литература в VI и VII клас става чрез полагане на изпит по български език и литература и годишната оценка от задължителната подготовка по български език и литература за последния завършен клас.

  Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получени при умножението на съответната оценка с коефициент:
  • 1 за положения изпит по български език и литература
  • 0,5 за годишната оценка от ЗП по български език и литература
  Ученици, получили оценка на положения изпит  по-ниска от Среден (3), не участват в класирането.
  Когато в класирането  има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на обявените места, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата,  история и цивилизация, география и икономика, включени в задължителната подготовка, изучавани в последния завършен клас. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от последния завършен клас.

  Критерии  Приемат се всички ученици без прилагане на критерии.
  1.Подаване на заявление за прием по образец.

  последите 5. учебни дни за учениците от 4. клас

  2.Обявяване на списък с класирани ученици на първи етап на класиране

  Срок: до 5 работни след приключване на учебните занятия на 4 клас

  3.Записване на класираните на първи етап ученици

  Срок: до два работни дни след обявяване на списъка с класирани

  При наличие на свободни места след първи етап се извършва второ класиране до два работни дни, последвано от записване в същия срок.

  Попълване на незаетите места след втори етап на класиране и записване се определя от директора на училището.


  УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО