ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Прием след седми клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед № РД09-1805/ 31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката, датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, са както следва:

VІІ клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часa

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО