Училищна униформа

Контакти за допълнителна информация и въпроси  

Стоянка Велянова – директор на ОУ „Цар Симеон І“  

  • тел. 0879 940800  от 8.30 до 17.00 часа 
  • ou_csimeon@abv.bg 
  Таня Николова-Стоянова – председател на УН при ОУ „Цар Симеон І“  
  • тел. 0879 852 246  от 8.00 до 9.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа; 
  • board.ousimeon@gmail.com 

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО