Училищно настоятелство

Управителен съвет

Председател: Таня Николова – Стоянова
Секретар: Галина Кирилова
Членове: Енчо Йорданов
Милена Кръстева
Цветан Хаджиев

Контролна комисия

Юра Драганова – Владимирова
Стефка Минкова
Деян Стоев
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" при ОУ "Цар Симеон I" - Варна


1. Стипендията "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" се получава от носителя на наградата "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" ежемесечно през учебната година, следваща годината на получаване на приза от м. октомври до м. юни вкл.

2. В случай, че носителят на приза напусне ОУ "Цар Симеон I" - Варна, се преустановява изплащането на стипендията от месеца, следващ месеца на напускане.

3. В случай, че ученикът носител на приза е за последна година ученик на ОУ "Цар Симеон I" - Варна, той няма право на стипендия, тогава стипендия без приз се получава от негов подгласник при същите условия.

4. Ако носителя на приза е родственик на някой от членовете на УС на УН, то той запазва приза, но няма право да получава стипендията. Тя се получава от негов подгласник при горните условия.

5. Стипендията е в размер на 40 лв. на месец -360 лв годишно, и се превежда по банков път, по банкова сметка на един от родителите,след предоставяне на справка от училището за статуса на ученика и подписване на декларация за липса на родствена връзка с членовете на УС на УН.

Управителният съвет на училищното настоятелство благодари на всички дарители! Отчет


Банкова сметка BG18IORT73771007278300 Инвестбанк


УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО