Училищно настоятелство

Управителен съвет

Председател: Деян Стоев
Секретар: Милена Петрова-Генева
Членове: Камен Иванов
Стефка Люцканова
Теодора Момчева

Контролна комисия

Мария Бончева
Станислава Коюва
Вяра Атанасова
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" при ОУ "Цар Симеон I" - Варна


1. Стипендията "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" се получава от носителя на наградата "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" ежемесечно през учебната година, следваща годината на получаване на приза от м. октомври до м. юни вкл.

2. В случай, че носителят на приза напусне ОУ "Цар Симеон I" - Варна, се преустановява изплащането на стипендията от месеца, следващ месеца на напускане.

3. В случай, че ученикът носител на приза е за последна година ученик на ОУ "Цар Симеон I" - Варна, той няма право на стипендия, тогава стипендия без приз се получава от негов подгласник при същите условия.

4. Ако носителя на приза е родственик на някой от членовете на УС на УН, то той запазва приза, но няма право да получава стипендията. Тя се получава от негов подгласник при горните условия.

5. Стипендията е в размер на 40 лв. на месец -360 лв годишно, и се превежда по банков път, по банкова сметка на един от родителите,след предоставяне на справка от училището за статуса на ученика и подписване на декларация за липса на родствена връзка с членовете на УС на УН.

Управителният съвет на училищното настоятелство благодари на всички дарители! Отчет


Банкова сметка BG18IORT73771007278300 Инвестбанк


1Посещение на театрални постановки.
Срок: постоянен
2Участие в състезанията на СБНУ – „Аз рисувам”, „Аз и числата”, „Аз, природата и светът”, „Аз и буквите”, „Аз общувам с Европа”.
Срок: по график
3Участие в състезанието „Математика без граници” – есенен, зимен, пролетен кръг и национален кръг.
Срок: по график
4 Участие в състезанието „Стъпала на знанието”.
Срок: по график
5Участие в състезание по английски език Spelling bee 2017 schools.
Срок: по график
6Европейски ден на спорта в училище.
Срок: ІХ.2016г.
7Училищен турнир по футбол – момчета.
Срок: Х.2016г.
8 Училищен турнир по народна топка.
Срок: ХІ.2016г.
9 Училищен турнир по баскетбол – момичета и момчета.
Срок: ХІ.2016г.
10Училищен турнир по волейбол – момичета и момчета.
Срок: ХІ.2016г.
11Училищен турнир по хандбал – момичета и момчета.
Срок: Х-ХІ.2016г.
12Футбол за момичета ІV-VІ клас.
Срок: ХІ.2016г. – ІІІ.2017г.
13 Участие в математическото състезание „Иван Салабашев”.
Срок: ХІІ.2016г.
14Отбелязване на Коледните и Новогодишните празници.
Срок: ХІІ.2016г.
15Участие в математическото състезание „Европейско кенгуру”.
Срок: ІІІ.2017г.
16Участие в Лингвистично кенгуру и състезание-тест на училища „Фарос”.
Срок: ІV – V.2017г.
17Отбелязване Патронния празник на училището – екскурзии и културни мероприятия.
Срок: ІV.2017г.
18Акция за събиране на хартия за вторични суровини.
Срок: IV.2017г.
19Участие в международния ден на предизвикателството
Срок: V.2017г.
20Ден на ученическото самоуправление.
Срок: V.2017г.
21Участие в избор на „ученик на годината” в начален и прогимназиален етап и „учител на годината”.
Срок: V – VІ.2017г.
22Издаване на училищен вестник.
Срок: постоянен
23Издаване на книжки, дипляни, плакати с полезна информация, интересни факти и събития.
Срок: постоянен
24Участие в работата и представителните мероприятия на учениците по училищни и европейски проекти.
Срок: постоянен

МЕРОПРИЯТИЯ

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО