Съвместни дейности с ШУ „Епископ Константин Преславски“

Нови приключения на  „откривателите“ в  миналото на Стара Варна
31/03/2018
В Музея на куклите
20/04/2018

Съвместни дейности с ШУ „Епископ Константин Преславски“

На 17.04.2018 г. г-жа М.Гинева проведе открит урок по човекът и природата в III б клас на тема: Органи на дишането.
В присъствието на студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ и доц. д-р. Сн. Лазарова бяха демонстрирани елементите в структурата на всеки урок, както и различни методи и средства на обучение, включително и с възможностите на съвременни технологии.
Интересна за ученици и гости бе използваната мултимедийна презентация и образователен софтуер Енвижън.
Чрез целесъобразно структуриране и пълноценно използване на потенциала на всеки ученик бе представено и усвоено новото учебно съдържание: органи на дишане, дейности за тяхното укрепване, както и такива, които ги увреждат.
Учебният час приключи с благодарност от страна на доц. д-р. Сн. Лазарова за интересния и динамичен урок.