Съвместни дейности с ШУ „Епископ Константин Преславски“
17/04/2018
Проект „Чудният свят на науката“
21/04/2018

В Музея на куклите

Децата от ПГ и г-жа Д. Милкова посетиха Музей на куклите – Варна на 20.04.2018г. Научиха как с помощта на куклите-герои книжките оживяват на сцената. Запознаха се с професиите, които обслужват естетическата сфера: актьор-кукловод, сценограф, режисьор и други. Научиха по колко различни начини може да бъде изработена и водена една кукла на сцената. Превъплътиха се в актьори-кукловоди с кукли от известни детски спектакли.