SPELLING BEE – регионален кръг
21/04/2018
Празник на училището – 30.04.2018г
30/04/2018

Изложба на проекти

От 09. 03. до 26. 03. 2018 г. се проведе изложба на тема „Моят първи проект” на английски език. Участваха ученици от трети и четвърти клас. Преобладаваха проектите на четвъртокласниците по задължителните теми “My favourite clothes” – „Моите любими дрехи”, Class Calendar” – „Календар на класа”, „My Mondays”- Моите понеделници. Третокласниците се включиха по темите “This is me” –„Това съм аз”,” My family” – „Моето семейство”, “My home” „Моят дом”.
В проектите децата показаха не само знанията и уменията си по английски език, но и естетически вкус и художествени умения.