Първо място за клуб „Любословие“ с ръководител Неда Попова в ХVІІ общински ученически конкурс „Моята България“, Варна, 2018

Празник на училището – 30.04.2018г
30/04/2018
Среща с актьор
03/05/2018

Първо място за клуб „Любословие“ с ръководител Неда Попова в ХVІІ общински ученически конкурс „Моята България“, Варна, 2018

За поредна година учениците от клуб за художествено слово „Любословие“ спечелиха овациите и симпатиите на публика и жури, рецитирайки стихове на български автори, включени в композицията „С гордост българин ще се наричам“.