Ден на точката в Vа клас – празник на творчеството, смелостта и сътрудничеството
18/09/2018

Похвално слово за училище „Цар Симеон І”

 

Колективът на ОУ „Цар Симеон І” е удостоен с награда „Варна” в категорията „Колектив на годината”.

Стараем се да сме сдържани в радостта си, но чувството на гордост е основателно и закономерно. Щастливи сме, че трудът на учителите е забелязан и отбелязан, че убедено и безусловно сме достойно за това отличие.

Но нека поговорим за учителя. Това не ще бъде празна риторика, не ще бъде и панегирик. Просто истината за колосалната работа, която се върши в училище. И ако хората, които я вършат, не притежават любов, порив и творчески сили, то не би се получил този удивителен изблик на деятелност. Спектърът на дейности в училище е много широк. Над всичко, разбира се, доминира учебната работа, което е наш дълг, ясно осмислен, съзнателно приет, втъкан в професионалната етика. Сама по себе си работата с деца е неизчерпаем феномен, микро и макрообразност, които са необятни. Тук не помагат шаблони, доктринерски нагласи и нормативни позовавания. Тук трябва да си ваятел, да пишеш с най-тънкото перо. Във всеки миг попадаш на нюанси, които трябва вярно да разчетеш. Така че учителят носи мъдрост. Мъдростта на реакциите, на тълкуването, на държанието. Мъдростта да отстъпиш, мъдростта да простиш, мъдростта да си силен и да устоиш.

Много са постиженията на учителите и учениците. Естествен белег и характеристика на конкретна работа, отдаденост, майсторство. Нашите учители „и търсят, и откриват съкровища” –  съкровищата на детската душа, интелект, интелигентност. Децата с радост и трепет участват в различни изяви, с поривност и възторг се втурват към новото, чудното, неизвестното, за да го покорят и превърнат в своя победа. Отличителна в училището е стройната система за формиране на национално самочувствие и общочовешки ценности и добродетели. Тази система има своя идейна и емоционална атмосфера на патриотична свръхпочтителност и най-искрено национално чувство.

Тържествено, с целенасочен замисъл се отбелязват всички значими дати от българската история, което осъществява съприкосновението между съвременния човек и тайнството на историята, държи будни дългът и паметта на нацията.

Моралният смисъл на тези празници е в духовното съдържание и несъмнено има своята философска стойност във формиращата се СВЕТЛИНА на детската душа.

В училище се издава и вестник. Той допълва самочувствието ни и радостта от творческото поприще.

Материално-техническата база е видна за всеки, който влиза в сградата. За нас това е най-красивото училище във Варна. Може би някои ще ни опровергаят. Може би ще има скептици. Нишо. За нас това  е Нашето Уилище. Ние го обичаме и работим в него с удоволствие. Училище, което се развива, става все по-интересно, школа на умствен и художествен порив, блестяща проява на възход.

Нека е честита наградата ни. Тя ни радва, вдъхновява и задължава.