Похвално слово за училище „Цар Симеон І”
24/07/2018
Ден на точката в Vа клас – празник на творчеството, смелостта и сътрудничеството
18/09/2018

Началото на новата 2018-2019 учебна година

Първият учебен ден носи светлина, защото е начало на пътя към грамотността и знанието. Музика, цветя, балони, много усмихнати са лицата в училищните дворове – и на ученици, и на учители, и на родители. Нека сполуката бъде неразделна част от делниците и празниците на всички ученици и преподаватели! Да пазим традициите на нашето училище и да умножаваме успехите си!
Началото на тази учебна година съвпадна с празник, на който почитаме добродетелите, които ни крепят – вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Нека годината бъде изпълнена с ВЯРА в нашите възможности и прилежност, с НАДЕЖДА да бъде спорна и успешна, с ЛЮБОВ към знанието и учението, с МЪДРОСТ да отсеем  доброто от злото, прекрасното от пошлото и да го съхраним в душите си.