Груповата работа в открит урок по английски език

Ден на точката в Vа клас – празник на творчеството, смелостта и сътрудничеството
18/09/2018
EU Code Week 2018 /Европейска седмица на програмирането/ 
20/10/2018

Груповата работа в открит урок по английски език

На 19.10.2018 г. г-жа Чолакова проведе открит урок по английски език с учениците от IVв клас на тема „My favourite clothes“. Учениците гледаха клип по темата с поставена задача, получиха указания за груповата работа чрез презентация. По групи описваха своите любими дрехи и облеклото на съучениците си, съставяха диалози по поставената тема, изработиха и представиха проекти на ниво думи, изречения по темата. Попълваха текст, свързан с българска народна носия, украсиха модели на облекло, подходящо за училище. Учениците използваха индивидуални и групови работни листи. Подобриха социалните си умения като влизаха в ролите на художник, говорител, текстописец,  дизайнер и презентатор.