Национална кампания „Аз вярвам и помагам”

Богове и герои на Елада
28/10/2018
„ Да се знае, да се помни, че България е жива…“
01/11/2018

Национална кампания „Аз вярвам и помагам”

С участието си в Националната кампания „Аз вярвам и помагам” учениците от IV Д  при ОУ „Цар Симеон I“, родителите  им и класният ръководител призовават всички да бъдат социално отговорни и ангажирани в добрите каузи.