УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ „Този, който знае миналото на своя народ, може да погледне в бъдещето“

Коледа – празник на надеждата
22/12/2018
Екипна работа в открит урок по български език и литература
14/02/2019

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ „Този, който знае миналото на своя народ, може да погледне в бъдещето“


На 10.01.2019г. госпожа Марияна Гочева проведе открит обобщителен урок с учениците от IVе клас на тема „Тракийската цивилизация. Първа българска държава. Обобщение.“ Учениците работиха разпределени в екипи и изпълниха задачи, които целяха да покажат знанията им по българска история. Те разпознаха изображенията на тракийски съкровища, богове, владетели и увлекателно разказаха за тракийската цивилизация като най-древната в Европа, която е оставила трайни следи в културното наследство на континента. Подредени във вид на пъзели, изображенията показаха образите на велики владетели и техните дела за възхода на първото българско царство – Дунавска България и началото на българската държавност, хановете Крум и Омуртаг, покръстването на българите при княз Борис I. Особено внимание бе отделено на управлението на цар Симеон I и „Златния век на българската книжнина“. Интересна информация за хан Тервел, „Спасителят на Европа“, бе подготвена и представена от представители на екипите, което приятно изненада останалите ученици и гостите. Интерес предизвикаха и мъдрите слова на хан Омуртаг от каменния надпис, изсечен върху Омуртаговата колона.Това бе една от трудните задачи за изпълнение, но несъмнено изпълнена отлично. В бърза блиц игра децата разказаха за събития, важни за държавата и подредиха хронологично на линията на времето годините и вековете, когато са се случили тези събития. Под формата на игри, занимателно и увлекателно, учениците направиха изводи за величието на Първата българска държава и нейното място в европейската история като най-древната на континента.
Урокът по родолюбие протече под мотото „Този, който знае миналото на своя народ, може да погледне в бъдещето“. Всички екипи се справиха отлично с поставените задачи, като показаха знания, инициативност, желание и дух.