Екипна работа в открит урок по български език и литература

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ „Този, който знае миналото на своя народ, може да погледне в бъдещето“
10/01/2019
„ Среда и условия на живот“ – открит урок по Човекът и природата
15/02/2019

Екипна работа в открит урок по български език и литература


На 14.02.2019г. госпожа Ирена Янева проведе поредния от планираните открити уроци по проекта „Училище за успешни личности“. Освен знания по български език и литература по темата „Число на съществителното име“, учениците от II а клас показаха и умения за спазване на правилата за работа в екип чрез оказване на взаимопомощ и сътрудничество за решаване на екипни задачи. В урока бяха включени разнообразни иновативни методи на работа, които повишават интереса и ангажират с дейности учениците в учебния процес. Второкласниците демонстрираха отлични умения при работата си с електронната платформа „Енвижън“. Работата с нея дава възможност на всяко дете да участва активно в урока при наличие само на един компютър и много мишки. Урокът премина в приятна творческа атмосфера и бе уважен с присъствието на много учители и родители.