„ Среда и условия на живот“ – открит урок по Човекът и природата

Екипна работа в открит урок по български език и литература
14/02/2019
Поклон пред паметта на Апостола
19/02/2019

„ Среда и условия на живот“ – открит урок по Човекът и природата

На 15.02.2019 г. в кабинет 310 учениците от  III д  клас и г-жа Даринка Владимирова изнесоха открит урок по Човекът и природата на тема: Среда и условия на живот.

Учениците бяха подготвили изненада за своите гости – учители и родители. Всеки получи малък плик с картичка и любопитна, малко известна информация за животни и растения, обитаващи различни кътчета на Земята. Децата участваха с желание и нескрит интерес при изпълнение на задачите в екипна работа. Часът започна с попълване на Диаграмата на Venn. Учениците търсеха, откриваха и анализираха прилики и разлики в предложени изображения; попълваха мисловна карта. Така се актуализираха знанията за тела, живи организми и жизнени процеси. Научиха кои са видовете среда на живот и необходимите условия на живот за всеки жив организъм, какво е приспособяване. Подреждаха изречения в текст и се запознаха с „визитките“ на организми, които обитават различни среда и условия на живот. Притихнали изгледаха филмче за странното растение росянка, което се храни с мушици. Търсеха отговори на проблемни въпроси, правеха изводи. Екипите подреждаха върху постер резултатите от изпълнението на задачите си.

Мултимедийна презентация разкри разнообразието в средата на живот, значението на всяко от условията на живот и неразривната връзка между нежива и жива природа. Разнообразните методи на работа предоставиха възможност децата да проявят желание и активност при работа, съсредоточеност и много добро представяне в час.