„ Домашни животни“ – открит урок по околен свят в Iг клас

Поклон пред паметта на Апостола
19/02/2019
Spelling Bee победителите в училищния кръг
26/02/2019

„ Домашни животни“ – открит урок по околен свят в Iг клас


На 22.02.2019 год. г-жа Ненова, класен ръководител на I г клас проведе открит урок по околен свят на тема „Домашни животни“. Събитието бе уважено от училищното ръководство, учители и родители на децата, които имаха възможност да станат преки участници в учебния процес. Учителят използва игрови методи, съобразени с възрастта на учениците, които направиха часа занимателен и атрактивен. Децата подреждаха пъзели по групи, гледаха с интерес подготвената от учителя презентация и използваха многомишковата технология „Енвижън“ за проверка на знанията. Много емоции съпроводиха задачите с разпознаване езика на домашните животни от звуков запис.Часът завърши с музикален поздрав към гостите – песен „Рибка“, учена в часовете по музика.