VI Регионално състезание по информационни технологии „България – древна и млада“

Екипна работа в открит урок по български език и литература
14/02/2019
Висока оценка от МОН за иновацията „Училище за успешни личности“
27/03/2019

VI Регионално състезание по информационни технологии „България – древна и млада“


За шеста поредна година РУО – Варна със съдействието на ОУ „Цар Симеон I” проведе регионалното състезание, посветено на Националния ни празник – „България – древна и млада“.
Целта на състезанието е да предостави възможност за творческа изява на учениците със знания и практически умения в областта на ИТ, да се интегрират знанията и уменията по ИТ, български език и литература и история и цивилизации. Приложният характер на разработените презентации и проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие.
Състезанието премина през два етапа: училищен и регионален. Общият брой участници бе 96 от 16 училища от област Варна. Участниците бяха разпределени в 3 възрастови групи: I и II клас (компютърна рисунка), III и IV клас (компютърна презентация), V- VII клас (проект с комбиниране на информация).
Финалните щрихи бяха поставени на 27.02.2019 г. с връчването на грамоти и награди от името на Началника на РУО-Варна В. Генова, д.и. чрез старши експерта по математика Лилия Стойчева. Всички присъстващи – ученици и родители бяха поздравени от клуб за художествено слово „Любословие“ към ОУ „Цар Симеон І“ – гр. Варна.
Класирани ученици от ОУ „Цар Симеон I“
1 място
Васил Симеонов Желев – 3 клас
Емма Тихомирова Койчева – 4 клас
Владимир Велиславов Найденов – 6 клас

2 място

Мила Кондева – 2 клас
Анжелина Петкова Семизова – 3 клас
Гергана Георгиева Георгиева – 4 клас

3 място
Виктория Живкова Чернилова – 5 клас
Дария Янева, Снежина Стайкова – 7 клас