Дейности по интереси „Изработване на пролетна картичка“ в ГЦО IIIв, г клас – открит урок

Денят на числото „Пи“
14/03/2019
Празник на буквите – випуск I клас
25/03/2019

Дейности по интереси „Изработване на пролетна картичка“ в ГЦО IIIв, г клас – открит урок

На 21.03.2019г. в ГЦО IIIв,г клас с ръководител ст. учител Росица Петрова се проведе открит урок в часа дейности по интереси на тема  „Изработване на пролетна картичка“.

Часът започна с песен, с която децата създадоха нежно пролетно настроение на всички присъстващи. В урока беше използвана презентация свързана с пролетта, чрез която учениците си припомниха знания за сезона. В изработването на картичката децата вложиха естетически усет и сръчност в различните технологични операции на изделието. В игри, забавления и групова работа, часът премина с много положителни емоции и запомнящи се моменти.

Създадените добри взаимоотношения в работата по групи изградиха у децата чувство на взаимопомощ и самооценка. В края на часа всички се радваха на изработените изделия, направиха оценка на работата си и останаха доволни от изработените картички.