Ученици от ОУ „Цар Симеон I“ в град Варна се присъединиха към киберскаутската общност

Открит урок по Информационни технологии в ОУ „Цар Симеон I“ на тема: „Да се представим за една минута“
24/04/2019
Приключи работата по учебен проект „Успелите българи на нашето време“
21/05/2019

Ученици от ОУ „Цар Симеон I“ в град Варна се присъединиха към киберскаутската общност

Петнадесет ученици от Vа и Vб клас от ОУ „Цар Симеон I“ град Варна преминаха успешно двудневното обучение по програма „Киберскаут“ на 13 и 14 май 2019г.
През първия ден учениците дискутираха най-големите опасности за деца и млади хора в интернет и се запознаха с различни начини за тяхното предотвратяване, както и с методи за разпознаване на дезинформация в мрежата.
През втория ден киберскаутите се обучаваха на методи за работа с връстници. Учениците упражняваха даването на съвети на свои връстници при проблем в интернет. Киберскаутите упражниха и как да подготвят, организират и провеждат дейности, насочени към повишаване на познанията на техни връстници за рисковете онлайн и начините за реакция.
През следващите два месеца, новите киберскаути ще имат възможност да сформират свои отряди и да участват в национално състезание между отрядите на обучените през 2020г. Учениците, провели трите най-добри дейности, ще участват в тържествена церемония по награждаването им в международния Ден за безопасен интернет в София.
Заедно с учениците в двудневното обучение участва и г-жа Ирина Стойкова, която ще подпомага децата в по-нататъшното развитие на проекта.