Ученици от 5а и 5б клас станаха „Кибермагьосници“

Открит иновативен STEM урок по математика в 7а на тема: „Успоредници – обобщение“
31/05/2019
Национална програма „Иновации в действие“
14/10/2019

Ученици от 5а и 5б клас станаха „Кибермагьосници“

От 15-ти до 19-ти юли малчуганите от пети клас ръководени от г-жа Ирина Стойкова преминаха през едноседмични занятия. Образователният проект се реализира от Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Той е в изпълнение на Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците и цели да развие техните умения в областта на информатиката, математиката, изкуствата и най-вече безопасното и сигурно използване на интернет-средата. Кибермагьосниците са част от клуб за занимания по интереси в областта на информатиката и информационните технологии през учебната година, в ОУ „Цар Симеон I“.

Изключително интересна беше програмата на „Кибермагьосниците“, разработена от водещите преподаватели от катедра „Информатика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“. Децата се научиха да шифрират и дешифрират тайни съобщения, да анализират информация, скрита в снимки, в текстове и в звуци. Те сами изработиха шифроващи устройства и машини. Поиграха с бинарни и шестнадесетични кодове, а с дигиталния микроскоп изследваха цветове. В края на обучението те можеха да създават неразбиваеми пароли и да предават шифровани съобщения дори без дигитални устройства.

Полезно и интересно беше обучението за видовете отпечатъци и информацията, която крият. Бъдещите киберексперти се научиха и как да разчитат емоциите на човешкото лице. Поговориха за положителните емоции и за заплахите. Обсъдиха какво са лични данни и как да ги защитават.