Национална програма „Иновации в действие“
14/10/2019
Европейска седмица на програмирането: вдъхновение за цифрови умения (5—20 октомври 2019 г.)
18/10/2019

Спортен празник на ОУ „Цар Симеон I”

На 14.10.2019г. се проведе традиционния спортен празник на ОУ „Цар Симеон I”. Чудесен слънчев ден! Вълнение, спортен ентусиазъм и детски глъч огласиха модерно обновения и обезопасен училищен двор.
Г-жа Светлозара Пенева откри празника и поздрави всички ученици и учители, отбелязвайки неоспоримото въздействие на физическата активност върху здравето на учениците.
След старта на състезанията въздухът се изпълни с радостни викове за насърчаване на младите спортисти. Състезателният характер на събитието укрепи приятелството и толерантното отношение между участниците в честен, спортсменски двубой.
Децата от ПГ, заедно със своите родители се бориха за победа във весели игри с топка и въже. Много емоции имаше и в големия физкултурен салон, където отборите на първокласниците участваха в разнообразни щафетни игри и показаха умения и воля за победа.
С голям ентусиазъм и спортен дух се съревноваваха и учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас, изпълнявайки отделните елементи на игрите прецизно и бързо, борейки се за призово място на своя клас в надпреварата.
Сборни отбори от V клас участваха в любимата на всички деца игра народна топка, а представителните екипи от VІ клас по паралелки, след теглене на жребий за поредност на участието, играха баскетбол. На същия принцип учениците от VІІ клас се включиха във волейболния турнир на новото игрище в двора на училището.
Публиката от ученици, родители и учители приветстваха всяка минута играещите и им вдъхваха своята увереност за победа.
За спазване на правилата и реда при различните дисциплини се грижиха класните ръководители, учителите на ГЦО, ПГ и учителите по физическо възпитание и спортни дейности Симона Павлова, Борил Петров, Светлана Димитрова.
Призовите места си поделиха:
Първи клас Втори клас Трети клас Четвърти клас Шести клас Седми клас
Іа ІІг ІІІг ІVб VІв VІІа
Ів ІІв ІІІа ІVв VІа VІІб
Іг ІІа ІІІв ІVа VІб VІІг

Победителите получиха грамоти за присъдено I , ІІ и ІІІ място.
Този ден, изпълнен със спортно майсторство, ентусиазъм и радостни емоции се превърна в истински празник за всички. С финален поздрав към учениците и с благодарност към всички учители и родители за съдействието и оказаната подкрепа, бе поставен края на съревнованието.
ОУ “Цар Симеон I” ще продължи да осигурява на своите ученици действено, забавно, спортно изживяване в безопасна среда, да насърчава позитивно спортсменско общуване, активен и здравословен начин на живот.