Открит урок по компютърно моделиране
18/12/2019
Проектно ориентирано обучение
13/05/2020

Учебен проект „Varna – my hometown“

През м. януари ученически екипи от VІа и VІб клас, ръководени от г-жа Албена Черелова – учител по английски език“, участваха в изследователска работа по проект Varna – my hometown (Варна – моят роден град). Осъществяването на идеята е част от проекта за иновации „ Училище за успешни личности“, който през тази учебна година е насочен към развитие на креативното мислене. Участниците вложиха много емоции, любов и творчески умения в изработването на рекламни брошури на английски език за историческите, природните и културните забележителности в нашия град. Проектните работи са подредени в изложба, в която всеки може да прочете интересна туристическа инфомация за град на Варна на английски език.