Проект „ Имало едно време…“ – изложба с компютърни рисунки

Ден за безопасен интернет
11/02/2020
България – древна и млада
26/02/2020

Проект „ Имало едно време…“ – изложба с компютърни рисунки

През учебната 2019 – 2020 година учениците от випуск IV клас работят по проект „Имало едно време…“. Четвъртокласниците поставиха началото на своята проучвателска и изследователска дейност след разговор в часа на класа за ролята на патриотичното възпитание и националното самочувствие. Изработиха оригинални проекти на българска народна шевица, като приложиха изученото за нея в часовете по изобразително изкуство, математика и човекът и обществото в трети клас. Компютърните рисунки подредиха в изложба, която допринесе за празничното настроение преди коледните и новогодишните празници.