Проектно ориентирано обучение
13/05/2020
Открит урок по Човекът и природата
22/05/2020

Иновативен уеб базиран открит урок по математика в VI а клас на тема: „Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Пропорции“- обобщение

 

На 19.05.2020 г., във виртуална класна стая на платформата  Microsoft Teams  се проведе открит урок по математика в VI а клас от старши учителя по математика и ИТ  г-жа Ирина Стойкова на  тема: „Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Пропорции“-обобщение. Виртуалната класна стая позволява на учителите  и учениците да провеждат занятията си в онлайн среда чрез интeрнет връзка. Тя осигурява възможност за онлайн учене и  се доближава до реалното преподаване в класната стая в училище. Учителите и учениците могат да дискутират, да гледат презентации,  да задават и отговарят на въпроси чрез различните функции на виртуалната класна стая – възможност за чат, споделяне на екран, видео, презентиране на учебния материал, провеждане на анкета, тестове и др.

Като гости на урока „присъстваха“ г- жа Лилия Стойчева – старши експерт по математика в РУО Варна, директорът на училището – г-жа Ст. Велянова, заместник-директорите – С. Маркова и С. Пенева, както  и учители на Основно училище „Цар Симеон I“ град Варна.

Урокът  е в изпълнение на годишния план на РУО Варна и училището.

В хода на урока бяха включени иновативни елементи – работа в екип и интегриране на знания от различни предметни области и бе предназначен за практически дейности. Акцентът падна върху разчитане на данни, зададени чрез таблици, диаграми и графики, решаване на пропорции. Задачите в урока бяха атрактивно поднесени, чрез използване на електронни формуляри, изработени чрез Microsoft Forms и електронни работни листи, чрез liveworksheets.com. Сюжетното им разнообразие с различно ниво на сложност активираха и мотивираха учениците да участват в образователния процес. Включените ролеви игри – решаване на математически задачи, чрез платформата LearningApps изискваше прилагане на знанията на учениците и по информационни технологии.

Използването на електронните дигитални учебни ресурси и приложените интерактивни методи подпомагат формирането на умения за самостоятелно учене, критично мислене и творческа дейност на учениците.

Директорът на училището г-жа Велянова благодари на учениците за активното им участие и показаните знания и умения, както и на г-жа Ирина Стойкова за креативността, прецизното планиране и осъществяване на дейностите в хода на урока  и  проявения висок професионализъм.