Кампания за езикова култура „Написаното остава. Пиши правилно!“
21/05/2020
Открит урок по математика
22/05/2020

Открит урок по Човекът и природата

На 22.05. 2020 г. г-жа Венелина Петрова и учениците от 3в клас проведоха в ел. среда открит урок на тема: „Хигиена на зъбите“.  На урока присъстваха г-жа Велянова – директор на училището, зам. – директори и колеги.

Часът започна с актуализиране на старите знания – решаване на кръстословица, която беше споделена на екран. Целта на урока беше да се насочи вниманието на учениците към необходимостта от поддържане на хигиената на устната кухина и на зъбите, да се усвоят знания за здравословно хранене, знания за храни, полезни за здравето и укрепващи растежа на тялото. Учениците участваха активно в урока и показаха отлични знания, което говори за тяхната съпричастност към темата за хигиена на зъбите.  Те демонстрираха  и отлични умения за работа в електронна среда, умело водени от г-жа Петрова.

Разнообразните методи и средства на обучение: беседа, дискусия, кръстословица, презентация, направиха урока  интересен и забавен както за учениците, така и за гостите, които изразиха своите положителни отзиви.