29. 08. 2019 год. – Световен ден на сърцето

Светът на приказките
31/01/2021
Миналото на България, разказано с черно-бели снимки
22/02/2021

29. 08. 2019 год. – Световен ден на сърцето

За да се намали смъртността в България, учениците от първите класове и подготвителната група при ОУ „Цар Симеон I“ призовават всички българи – „Пазете своето сърце!“.