ОУ "Цар Симеон I" - град Варна

19/06/2020

Занимания по интереси в тематично направление „Изкуства и култура”

И през изминалата 2019/2020 учебна година в ОУ „Цар Симеон I” – Варна беше организирана група  за занимания по интереси в тематичното направление „Изкуства и култура”. Ръководител на групата по „Изящни и приложни изкуства”  беше Тодорка Ненкова – старши учител учителка по изобразително изкуство в прогимназиален етап. В групата бяха […]
09/06/2020

Открит иновативен СТЕМ урок по математика в 5Б клас на тема: „Основни геометрични фигури – преговор“

На 09.06.2020г. се проведе открит урок по математика на тема: „Основни геометрични фигури – преговор“, изнесен от г-жа Мария Кръстева, преподавател по математика, и учениците от 5б клас.  Гости на събитието бяха г-жа Стоянка Велянова, директор на ОУ “Цар Симеон I”,  заместник -директорите Снежана Маркова и Светлозара Пенева, учители от […]
04/06/2020

Открит урок

На 04. 06. 2020 г. в елекронна среда се състоя открит урок по български език с учениците от 5Б клас на тема: „Части на изречението. Синтактичен анализ“. Урокът беше стуктуриран като обобщение и упражнение. За целта учителят по български език и литература, госпожа Десислава Илиева, беше подготвила мултимедийна презентация с […]