Предстоящо

Месец Май

ВИЖ

1.  „Пътешествия във вълшебствата на книгите“

Срок: м.май 2018 г.

Отг: Д. Милкова, Н. Попова

 1. Подаване на заявления за прием в:

 • Паралелка с разширено изучаване на български език и литература в V клас за учебната 2018-2019 г. – ИУЧ български език и литература -2,5часа  и ФУЧ български език и литература – 2часа

Срок: 30.05.2018 г.

 • Паралелка с разширено изучаване на математика в V клас за учебната 2018-2019г. – ИУЧ математика – 2,5часа и ФУЧ математика – 2 часа

Срок: 30.05.2018 г.

На сайта на училището  в меню „Прием” – критерии и график на дейностите

Отг:кл.ръководители ІVкл., зам. директори УД

 • Групи за целодневна организация на учебния ден (ГЦО) - II,III, IV кл. за учебната 2018-2019г.

Срок: до 16.05.2018 г. вкл.

На сайта на училището се обявява необходимостта от прилагане на критерии до 15.06.2018 г.

 • В подготвителна група

Срок: до 10.05.2018 г. вкл.

 1. Открит бинарен урок в V клас на тема: “Пиринска фолклорна област“ Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.

Срок: 30.05.2018 г.12,30 ч.

Отг:П.Ганчева, Ир.Стойкова  

 1. Участие в XIV национален детски олимпийски събор “Юначе “, с. Мийковци, община Елена
 

Срок: 02.06.2018 до 04.06.2018г. 

Отг: Ив. Якимова, Т. Ненкова

 1. Тържества:

 • „Здравей, първи клас”

Срок:30.05.2018 г. 11,00 ч.

Музей на Възраждането

Отг: Д. Милкова, ПГ

 • Годишно утро за учениците от І-ви клас

Срок:  01.06.2018 г.

І а – 13,30ч.

І б – 14,30ч.

І в – 14,30ч.

І г  –13,30ч.

I д – 13,30ч.

Отг: кл.р-ли І-ви клас и учители на ГЦО

 • Закриване на учебната 2017 – 2018 г. за учениците от начален етап

Срок:  01.06.2018 г. 13,00 ч.

Отг. Б.Дочева, М.Гочева, Н.Попова, П.Ганчева, Т.Ненкова

 1. Външно оценяване

 • ІV клас
Ø  Български език и литература - 10.05.2018 г.
Ø  Математика - 14.05.2018 г.
Ø  Човекът и обществото - 16.05.2018 г.
Ø  Човекът и природата - 17.05.2018 г.
 
 • VІІ клас
Ø  Бълг.език и литература - 21.05.2018 г.
Ø  Математика - 23.05.2018 г.
  Отг: зам.директори по УД    
 1. Национално състезание IT ”Знайко”- национален кръг за ученици от начален етап
Срок:05-07.05.2018 г. Отг: М. Гинева  
 1. График кариерно ориентиране – седми клас
Групови занимания по кариерно ориентиране
08.05.2018г. - 1830 -7а,б,в,г - стаи 310, 409
15.05.2018 г. - 1830 -7а,б,в,г - стаи 310, 409
     
Индивидуално консултиране
08.05.2018г. - 1230      
15.05.2018 г. - 1230      
 
 1. Международен ден на предизвикателството
Срок: 13.05.2018 г. 9,30 ч.пл.“Независимост“ Отг.: Св. Димитрова, Ст.Георгиева V- VI кл.
 1. Квалификационен курс за учителите от начален етап. Тема  - „Портфолио” .
Срок: 14.05.2018 г. от 13,00 до 15,00 ч. 01.06.2018 г. от 10,00 до 12,00 ч. Отг: Ир.Стойкова
 1. Училищно тържество, посветено на Светите братя Кирил и Методий. Включване в инициативата на МОН, МВР, Министерството на културата и Държавната агенция за българите в чужбина ”Розите на България” – деца, учители, родители изпълняват хоро – „Празнична сюита“.
Срок: 11.05.2018 г. ПГ, І –IV кл. – 11,50 ч. V –VII кл. – 12,45 ч. Отг:   М. Гинева, С.Иванова,Ал.Черелова, Н. Попова, П.Ганчева, Т. Ненкова, М.Мирчев, Ив.Якимова
 1. В памет на Христо Ботев – поклонение на паметника и изготвяне на табло
  Срок: 28.05.2018 г. -  за изложбата Отг: Т.Ненкова Срок: 02.06.2018г. – за поклонението Отг:  П.Ганчева,   Vг клас

Месец Април

ВИЖ

1. Пролетна ваканция

Срок: от 31.03.2018 г. до 09.04.2018 г.вкл.

2. Кариерно ориентиране – VII клас

Срок: 26.04.2018 г. 18.00 ч. Актова зала

Отг: кл.ръководители на VІІ клас, В. Цонева

3. Открити дни на местната комисия за борба с противообществените прояви

Срок:17.04. 2018 г. - VІ а,б 12.35 ч.- кл. стаи

17.04. 2018г. - VI в,г 12.35 ч. - кл.стаи

Отг:кл. ръководители, В.Цонева, Маркова

4. Открит урок за самоподготовка - БЕЛ в ГЦО III а,д клас. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес

Срок:19.04.2018 г.1200ч. стая 310

Отг: Ив. Христова

5. Практическо занятие по Гражданска защита

Срок: 20.04.2018 г. – в края на 3-ти уч. час

Отг: зам.директор по АСД

6. Посещение на „Музей на куклите” – гр. Варна с децата от ПГ - дейност по проекта „Книгите оживяват”

Срок: 20.04.2018 г. от 11,10 ч.

Отг.: Д. Милкова

7. Пролетно училищно състезание по български език и литература «Бъди грамотен» за учениците от ІV клас – за прием в паралелка с разширено изучаване на български език и литература в V клас за учебната 2018-2019 г.

Срок: 16.04.2018 г. 11.50 ч. (60 минути)

Отг: учители БЕЛ и кл.рък. ІVкл.

8. Участие в маратон на четящите хора:

„Сред книгите-добрите ни другари“

Срок:23.04.2018 г. – в уч.библиотека

Отг: Ноева, Поптомова, Д. Илиева -БЕЛ- V, VІ и VІІ клас

Кр. Христова, В. Чолакова - АЕ – III и IV клас

Среща с поетесата Варта Белберян

Срок:23.04.2018 г. – в уч. библиотека

Отг: Ир. Христова, Н. Попова в уч. библиотека

По проект „Приказен свят”

Срок: по график – в уч. библиотека

Отг: учителите в ГЦО –ІІ клас

9. Среща с актьор по случай международния ден на театъра и авторското право

Срок: 16 - 19.04.2018 г.

Отг.:Р.Поптомова, Д.Илиева, Н. Попова

10. Национално финално състезание на сдружение на СБНУ.

Срок: 26.04.2018 г. 12.30 ч.

Отг: Св.Пенева, Д.Владимирова

11. Участие в конкурси:

Великденски конкурс на ОДК при община Варна за:

Рисувана картичка – І – VІІ клас

Колажирана картичка – І – VІІ клас

Великденски рисувани яйца – І – VІІ клас

Великденска украса – І – VІІ клас

Срок: 23.03.2018 г. до 17.00 ч.

Отг: учители по ИТ, ИИ и БЕЛ

«С очите си видях бедата»

Срок: до 27.04.2018 г.

Отг: Т.Ненкова и кл.рък нач.етап

12. Национален конкурс 2018 - тест по английски език за ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас

Срок: по график 12.00 часа

Отг: учители по АЕ в нач. и прог.етап

13. Турнири по:

Детски футболен турнир „Кока-кола” – училищен етап

Срок:10.04.2018 г. – по график

Отг: М.Мирчев

Контр: В. Рулева

Народна топка – момичета

Срок:20.04.2018 г.- по график

Отг. учители ГЦО 3 и 4 клас

Контр: Д. Владимирова

Футбол – момчета

Срок:20.04.2018 г. – по график

Отг. учители ГЦО 3 и 4 клас

Контр: Д. Владимирова

14. Проект “Вълшебството на кукления театър“ – финал: драматизация и изложба.

Срок: 24.04.2018 г. – час на класа

Отг. кл.ръководители 2 клас

15. Състезание по информационни технологии – ИТ “Знайко“:

V - VІІ клас

Срок: по график – м.04.2018г.

Отг: учители ИТ прогимназиален етап

І – ІV клас

Срок: по график - м.04.2018 г.

Отг: учители ИТ начален етап

16. Училищно Великденско математическо състезание за учениците от VII клас.

Срок: на 18.04.2018 г. от 13.30ч.

Отг.: Св.Димитрова, Ир.Стойкова, М.Кръстева, И.Илиева, Сн.Маркова

„Пролетно приключение“ с детската авторка Мария Маринова

Срок: 19.04.2018 г.11,00 ч. актова зала.

Отг.: Н.Попова, учители ГЦО – ІІ клас

17. Викторина по история, посветена на празника на училището „ На златния век светлината ни води“

Срок: 25.04.2018 г. от 12,45ч.

Отг: Р. Николова, Св. Пенева

18.Викторина “Какво знаем за приказките“?

Срок:20.04.2018 г.12,00ч.

Отг. кл.ръководители 4 клас

19. 22 април - Ден на планетата Земя – експозиция с материали, подготвени от ученици от V – VІІ клас

Срок: 18.04.2018 г.

Отг: Р.Николова, уч-ци от V, VI, VІІ клас

20. Родителски срещи

Срок: за ПГ, І - ІV клас на 25.04.2018г. – 1830ч.
за V- VІІ клас на 26.04.2018г. – 1830ч.
Отг.: кл.ръководители, учители на ГЦО,
учители по предмети
Дневен ред 1.Среща с учители по предмети. 2.Успех и дисциплина на учениците. 3.Наредба № 11от 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища 4.Заповеди на МОН - изисквания за НВО ІV и VІІ клас. 5.Опазване на МТБ и хигиена в класните стаи. 6.Заявления:
 • Избираеми учебни часове ИУЧ/ЗИП;
 • Факултативни учебни часовеФУЧ;
 • За часове за спортни дейности и модул ФВС;
 • За група за целодневна организация на учебния ден (ГЦО) за учебната 2018/2019 г. (При прилагане на критерии за „Групи за целодневна организация на учебния ден” към заявлението се прилагат необходимите документи от 21 до 30.08.2018 г.).
 1. График на дейностите за сформиране на ГЦО:
 • До 16.05.2018 г. – подаване на заявление;
 • До 18.05.2018 г. – обявяване на сайта на училището за кои класове ще се прилагат критерии за прием;
 • От 21 до 30.08.2018г. – подаване на документи, ако е обявено, че ще се прилагат критерии;
 • До 07 септември 2018 г. – обявяване на списъци с приетите ученици в ГЦО.
 1. График на дейностите за прием в V а,б клас за учебната 2018 – 2019г.
 • До 30.05.2018 г. – подаване на заявление;
 • До 04.06.2018 г. – обявяване на списък с класирани ученици на първи етап;
 • До 06.06.2018 г. – записване на класираните на първи етап;
 • До 11.06.2018 г. – обявяване на списък с класирани на втори етап(при наличие на свободни места след първи етап)
 • До 13.06.2018 г. – записване на класираните на втори етап.
 1. Пролетно почистване на класните стаи – в час на класа:
Срок за почистването: в час на класа
10.04.2018г. (I, II, IV, V, VI, VII клас)
16.04.2018г. (III клас)
Акция за събиране на хартия: 24.04.2018г. ( вторник)
I клас до 800ч. и ГЦО ІІ, ІІІ и ІV клас
V – VII клас до 715ч. II – IV клас до 1315ч.
Отг: Д.Владимирова, В. Рулева, Гр.Демирева
 1. Патронен празник на ОУ «Цар Симеон I» - 30.04.2018г.
28.1. Конкурси на тема: „На златния век светлината ни води”
Ø Поезия и проза -ІV,V,VІ,VІІкл. Срок за предаване на творбите: до 13.04.2018г. Отг. кл.рък. ІV кл. и учители по БЕЛ Класиране: до 23.04.2018 г. Комисии: ІV кл. Председател: Ал.Стойкова Членове:М.Цонева, Н.Иванова Кр.Николова, Г.Лазарова V кл. Председател: Гр.Ноева Членове:Р.Поптомова, Д.Илиева VІ кл. Председател: Д.Илиева Членове:Р.Поптомова, Гр.Ноева VІІ кл. Председател: Р.Поптомова Членове: Гр.Ноева, Д.Илиева Изготвяне на грамоти: до 26.03.2018г. Отг: Ив. Илиева
Ø Рисунка - І – VІІ кл. Срок за предаване на творбите: до 13.04.2018г. Отг: за І – ІVкл. – кл.ръководители за V – VІІ кл. – Т. Ненкова Класиране: до 23.04.2018 г. Комисии: І-ІІ кл. Председател: К.Минчева Член: Ир.Щерева ІІІ-ІV кл. Председател: М.Гочева Член: Г.Лазарова V-VІІ кл. Т. Ненкова, В. Вълев Изготвяне на грамоти: до 26.03.2018г. Отг: Ив. Илиева
Ø Компютърна картичка - І – VІІ кл. Срок за предаване на творбите: до 13.04.2018г. Отг. учителите по инф. технологии Класиране: до 23.04.2018 г. Комисии: І-ІІ кл. Председател: Т.Петкова Член: Кр.Христова ІІІ- ІV кл. Председател: М.Гинева Член: М.Цонева V-VІІ кл. Председател: Ир.Стойкова Членове: М.Кръстева, Ив.Илиева Изготвяне на грамоти: до 26.03.2018г. Отг: Ив. Илиева
Ø Презентация - V – VІІ кл. Срок за предаване на творбите: до 13.04.2018г. Отг. учителите по инф. технологии Класиране: до 23.04.2018 г. Комисия: V-VІІ кл. Председател: Ир.Стойкова Членове: М.Кръстева, Ив.Илиева Изготвяне на грамоти: до 26.03.2018г. Отг: Ив. Илиева
28.2. Училищен вестник, посветен на патронния празник
Срок: 26.04.2018 г. Отг: Кр. Христова Ал.Стойкова, Гр.Ноева, Д.Илиева,Р.Поптомова Т. Ненкова, К.Минчева, М.Гочева, Т.Петкова, М.Гинева, Ир. Стойкова (председатели на комисии за класиране на творбите от конкурсите)
28.3. Изложби с творби от проведените конкурси:
Ø За поезия и проза
Ø За рисунки
Ø За картички
Срок: 25.04.2018г. Отг:Т.Ненкова, В.Вълев
28.4. Дейности по випуски на 30.04.2018 г.
ПГа Тържество”Приказка за България” актова зала Отг:Д.Милкова
І а,б,г І в, д Празник: „България – от Златния век до днес” Стая 310 Стая 310 Отг:В. Петрова
ІІ а,б,в,г,д Преглед на талантите уч.двор/салон Отг:К. Минчева
ІІІ а,б,в,г,д,е Преглед на талантите уч.двор/салон Отг:С. Иванова
ІV а,б,в,г,д Преглед на талантите уч.двор/салон Отг:Н. Иванова
V а,б,в,г Преглед на талантите уч.двор/салон Отг:П. Ганчева
VІ а,б,в,г Тържество фоайе – ІІ етаж Отг: Д. Илиева
VІІ а,б VІІ в,г Празник: „Златния век на цар Симеон – апогеят на българската средновековна държава” стая 310 Отг:Р. Николова

Месец Март

ВИЖ

1. Тържество „Весел празник Срок: 30.03.2018 г. 10,15ч. акт. зала Отг.: учители на ГЦО 3 клас

 1. Изложби:
 • Осми март
Срок:05 март 2018г. Отг: Т. Ненкова
 • Първа пролет
Срок:16 март 2018г. Отг: Т. Ненкова
 • „Моят първи проект“ – ученици от трети и четвърти клас
Срок:. 12-16.03.2018г. Отг:В.Чолакова, Кр.Христова
 • Фотоизложба по случай деня на водата –– V и VI клас
Срок: 22 март 2018г. Отг.: В. Рулева, Здр.Димитрова, Сн.Маркова
 • Компютърна рисунка „Приказките“
Срок: 26-30.03. 2018 г. Отг.: Ал.Стойкова, М.Цонева
 • Великден - изложба
Срок:26 март 2018г. Отг: Т. Ненкова
 1. Тържество „Пролетен поздрав за мама“
Срок: 23.03.2018 г.12,00 ч. акт.зала Отг.: Д. Милкова, ПГ
 1. Открити уроци по:
 • БЕЛ в IV б клас – урок-практикум. Дискусия по организацията на обазователно-възпитателния процес.
Срок: 08.03. 2018 г., 12,30 ч. стая 310 Отг: М. Цонева
 • Околен свят – II а клас. Дискусия по организацията на образователно - възпитателния процес.
Срок: 13.03.2018 г., 12,30ч. стая 310 Отг: Т. Петкова
 1. Отбелязване на Деня на числото Пи
 2. Срок: 14.03.2018г
 3. Отг.: Ир.Стойкова, Св.Димитрова, М. Кръстева, Ив. Илиева
 1. Състезание по английски език Spelling Bee
Срок: 08.03. 2018г.-12,30ч.актова зала                                                                                              Отг.: В.Чолакова, Кр.Христова
 1. Осми  кръг на състезанието  ИТ «Знайко» за начален етап   и седми  кръг за прогимназиален етап.
Срок:по график - 10.03.2018г.9,00 ч. Отг: М.Гинева, Ир.Стойкова,учители по ИТ
 1. Среща с актьор, посветена на международния ден на театъра - 27март
Срок: 20 - 30.03.2018г. Отг.: Р. Поптомова, Д. Илиева, Н. Попова
 1. Участие в  националното математическо състезание „Европейско кенгуру”
Срок: 17.03.2018г., 11,00ч. Отг: Маркова, Пенева, главни учители учители нач.етап и математика V-VІІ кл.
 1. Международно състезание «Математика без граници» - пролетен кръг
Срок: 21-31.03.2018г.28.03.2018    Заявка – до 20.03.2018г. І – ІV кл. - 12,00ч. V – VІІ кл. – 12,40ч. Отг: Пенева, Маркова, учители нач.и математика
 1. Състезание организирано от СБНУ - «Аз и буквите»
Срок: 23.03.2018г. Ікл. -12,30 - 13,10ч. ІІ – ІVкл. – 12,30 – 13,10ч. Отг: учители начален етап, Д. Владимирова, Пенева
 1. Посещение на театрални постановки
Срок: по график.03.2018г. Отг.: Р. Поптомова, Попова
 1. Клуб „Приятели на книгата”
Срок: по график Отг : Н. Попова, Р. Поптомова, Гр. Ноева
 1. Клуб на приказките
Срок: по график Отг : Н. Попова, К.Минчева
 1. Олимпиада:
 • Национален кръг:
Знам и мога – 31.03.2018г. 9,00ч. гр. София Ключът на музиката – 23-25.03.2018г. гр. Пловдив Отг: зам.дир. по УД, П.Ганчева, Д. Владимирова
 1. Тържество  на буквите
Срок:   Іа клас 28.03.2018г. 17,30ч. стая 310 Іб клас 27.03.2018г. 17,30ч. стая 310                                                                                                                                                       Ів клас 27.03.2018г.17,30ч. акт.зала Іг клас 26.03.2018г. 17,30ч. стая 310 Ід клас 22.03.2018г. 17,30ч. акт. зала Отг:кл.ръководители и учители ГЦО на Ікл.
 1. Участие в ученически игри по:
 • Футбол за момичета; ІV – VІ клас
Срок: по график- МДС Отг.: Ив.Якимова, гл.учители
 • Купа Варна – футбол, стрийт баскет
Срок: по график - МДС Отг.: Ив.Якимова, М.Мирчев, гл.учители  
 • Състезание «Бързи и сръчни» Срок:
IV кл. 07. 03.2018г. 1500 –1700 I ЕГ
III кл. 13.03.2018г. 1500 –1700 I ЕГ
II кл. 15.03.2018г. 1500 –1700 I ЕГ
I кл. 20.03.2018г. 1500 –1700 I ЕГ
Отг: Ив. Якимова
 1. Конкурси:
 • За рисунка „С очите си видях бедата”
Срок: 30.03.2018г. Творбите се предават на Д.Владимирова Отг: кл.р-ли І-ІVкл., Ненкова
 • Национален конкурс „Пролет върху листа” – гр.Кюстендил
 • Срок: по график, март 2018г.
Отг.: Т.Ненкова
 • Национален конкурс за изпълнители на забавна песен – индивидуални изпълнения
Срок: 30-31март2018 г. Отг:П.Ганчева
 • Подготовка за участие във Великденски конкурс на ОДК при община Варна
Срок: март 2018г. Отг: учители  по ИТ  

Месец Февруари

ВИЖ

1. Споделяне на положителен педагогически опит от посетени квалификационни форми

 • Срок: 07.02.2018г.-1230 часа, стая № 310
 • Отг: Ст. Димитрова, учители от нач. и прог. етап

  2. В памет на Васил Левски – поклонение пред паметника на В. Левски, изготвяне на табло:
 • изготвяне на табло
 • Срок: 09.02.2018г
  Отг: Ненкова и кл.рък.

 • поклонение пред паметника на Васил Левски
 • Срок: 19.02.2018г.
  Отг: Гр.Ноева и Vб кл..

  3. Училищно зимно състезание по БЕЛ „Златното перо“(преразказ) – IV клас
  Срок: 22.02. 2018г. – 1140 ч. 80мин.
  Отг.: Р. Поптомова, Д. Илиева, Гр.Ноева, кл.рък.ІVкл.

  4. Открити уроци:
 • по математика в Iа клас. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес
 • Срок: 14.02.2018г.1230 ч.
  Отг: Ир. Янева

 • самоподготовка по четене на тема “Васил Левски“ във втори клас, ГЦО – 2в,г кл
 • Срок: 22.02.2018 г.четвъртък, стая № 310 -1200 ч.
  Отг: Р. Петрова

  5. Работа по:
 • Проект „Вълшебството на кукления театър“– изработване на кукли
 • Срок: 27.02.2018г.
  Отг.: кл.ръководители 2 клас

 • Проект „Чудният свят на науката” – постери
 • Срок: 23.02.2018г.
  Отг.: МО природни науки

 • Проект „Твоят час” – представително занятие на тема:” Математиката в любовта и в природата”
 • Срок: 12.02.2018 г. , 1330 ч., стая № 401
  Отг: М.Кръстева

  6. Родителски срещи:
  Дневен ред:
  1.Резултати от УВР през І-ия учебен срок на учебната 2017 – 2018г.
  2. График на класни и контролни работи през втори учебен срок.
  3. График за консултации през втория учебен срок.
  4. Предстоящи състезания и олимпиади.
  5. Обявяване на прием за ПГ и І клас – краен срок.
  Срок:21.02.2018г. – 1830 ч. за V – VІІ кл.
  Отг: класни ръководители, учители

  7. Пето Регионално състезание по ИТ на тема:»България-древна и млада»
 • провеждане на регионалния кръг на състезанието
 • Срок: 11.02.2018 г.(неделя) 900ч.

 • обявяване на резултатите от регионалния кръг в сайта на състезанието https://bgdrevna-mlada.alle.bg/
 • Срок: до 26.02.2018 г.

 • награждаване
 • Срок:01.03.2018 г. (четвъртък)1230 ч.

  8.Състезание на СБНУ „Аз общувам с Европа“
  Срок: 28.02.2018г.-1230 ч.
  Отг.: Кр.Христова, В.Чолакова.

  9. Състезание на сдружение Десет книги «Стъпала на знанието. Български език и литература» - V, VI и VІI клас – 90 мин.
  Срок: 15.02.2018г.-1320 ч.
  Отг.: Р.Поптомова, Д.Илиева, Гр. Ноева

  10.ХVII регионален ученически конкурс „Моята България“.
  Срок за заявката – до 10.02.2018г.
  Срок: 24.02.2018г. Конц.зала ОДК по график
  Отг.: Н.Попова-худ.ръководител

  11.Световен ден против тормоза в училище – ден на розовата фланелка
  Срок: 28.02.2018 г.
  Отг: Ал. Стойкова, С. Маркова, В. Цонева и уч.коорд.съвет

  12.Училищна олимпиадата по английски език – V-VII клас
  Срок: 27.02.2018 г. 1330 ч., стая № 401 и № 409
  Отг: Ал.Черелова, Сн. Митева

  13. Общински и областен кръг на олимпиади/състезания по: 03.02.2018г. – 9,00 ч. събота-вак. Математика областен кръг
  04.02.2018 г. – 9,00 ч. неделя-вак. Български език и литература областен кръг
  11.02.2018г. – 9,00 ч. неделя Химия и ООС областен кръг
  До 17.02.2018г. - 9,00ч. петък Техническо чертане общински кръг
  18.02.2018г. – 14,00 ч. неделя Физика областен кръг
  23.02.2018г. – 10,00 ч. петък Ключът на музиката – състезание областен кръг
  24.02.2018г. - 14,00ч. събота Астрономия областен кръг
  24.02.2018г. – 9,00 ч. събота «Знам и мога» за уч. от ІVкл. областен кръг
  24.02.2018г. – 9,00 ч. събота История и цивилизация областен кръг
  25.02.2018г. - 9,00 ч. неделя Биология областен кръг
  25.02.2018г. – 14,00 ч. неделя География и икономика областен кръг
  Отг:учители по предмети, гл.учители, зам.дир. УД

  14. Проучване на професионалните интереси на учениците от седми клас – провеждане на тест „Моите интереси“ по график
  Срок: 20.02.2018г.
  Отг:пед.съветник, кл.рък. на седми клас

  15. Честване на националния празник 3 март:
 • поздрав до образователни институции и на сайта на училището
 • Срок:26.02.2018г.
  Отг:Гр.Ноева, Ир.Стойкова, М.Кръстева

 • табло
 • Срок: 26.02.2018г.
  Отг: Ненкова

 • тържество
 • Срок: 27.02.2018г. (вторник) 1300 ч.
  за ПГ, I, V,VI и VIIкл.
  Отг: Ив. Илиева, Г.Ненова
  Н.Попова, П. Ганчева

 • поклонение пред паметник и участие в градското шествие
 • Срок:03.03.2018г.
  Отг.Ал.Черелова – V в клас

  16. „Пътешествия във вълшебствата на книгите”
  Срок: февруари 2018 г.
  Отг.: Д. Милкова, Н. Попова

  17. Посещение на театрални постановки
  Срок: февруари2018г. – по график
  Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова

  Месец Януари

  ВИЖ

  1. Общо събрание

 • Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ”Цар Симеон І” за 2017 г.и информация за изпълнението му
 • Докладва: гл.счетоводител
 • Решение за СБКО през 2018 година
 • Докладват: членове на ПС
  Срок: 10.01.2018г. – 12,45 часа
  Отг: П. Христова

  2. Заседание на Обществения съвет с дневен ред:
 • Становище във връзка с кандидатстването на ОУ „Цар Симеон I“ за иновативно училище;
 • Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ”Цар Симеон І” за 2017 г. и информация за изпълнението му.
 • Срок: 11.01.2018 г.- 18,00ч.
  Отг: Д.Владимирова, покана, присъствен списък

  3. Пето Регионално състезание по Информационни технологии „България древна и млада” за ученици от І до VІІІ клас
  Срок: до 21.01.2018г.-класиране от рег.комисия
  до 29.01.2018г.- обявяване на списък с допуснатите до рег.кръг
  до 02.02.2018г.-внасяне на такса от 7лв.
  на 11.02.2018г. – неделя, рег.кръг

  4. Родителски срещи за ПГ и І – ІV клас
  Срок: 17.01.2018 г. 18,30 ч.
  Отг:Д.Милкова, кл.рък. І, ІІ, ІІІ и ІV кл.

  5. Открит урок по математика в VI а клас на тема „Умножение на рационални числа“ – урок упражнение.
  Срок:17. 01.2018г.; сряда - 12,00ч.
  Отг:М.Кръстева

  6. Общински кръг на олимпиадите по:
  05.01.2018г. петък история и цивилизация 11,00ч.
  13.01.2018г събота физика 14,00ч.
  15.01.2018г. понеделник география и икономика 11,00ч.
  до 15.01.2018г. понеделник астрономия предават работите си
  20.01.2018г. събота Знам и мога – 4кл. 9,00ч.
  20.01.2018г. събота химия и ООС 9,00ч.
  27.01.2018г. събота биология и ЗО 9,00ч.
  Отг: зам.директори УД, гл.учители, учители по предмети и учителите от ІV клас

  7. Състезание на СБНУ „Аз и числата” – І – ІV клас
  Срок : 31.01.2018г.- сряда
  Ікл. - 12,00 – 12,40ч.
  ІІ-ІVкл.- 12,00 – 12,40ч.
  Отг: учители начален етап, Д.Владимирова

  8. Международно състезание „Математика без граници” - зимен кръг
  Срок: 29.01.2018г. понеделник
  ІІ, V, VІ , VІІкл. – 11,50ч.
  І, ІІІ, ІV кл. 13,00 ч.
  Отг: зам.директори УД, гл.учители

  9. Първи кръг на състезанието по информационни технологии ИТ „Знайко“
  Срок:за предаване на мат. -10.01.2018г.
  класиране на 31.01.2018 г.
  Отг: учители по ИТ

  10. Изложба на проекти по английски език на ученици от V, VІ и VІІ клас.
  Срок: 22-26.01.2018г.
  Отг: Ал.Черелова, Сн.Митева

  11. Тестове по БДП
  Срок: до 30.01.2018г.
  Отг: кл. ръководители

  12. Приключване с оценяването за І срок за учениците от V-VІІ клас
  Срок: 30.01.2018г.
  Отг: учителите по предмети

  Предаване на ученическите книжки от класните ръководители на учениците от прогимназиален етап с внесени срочни оценки за първия срок.
  Срок:02.02.2018г. след последния час
  Отг:кл.ръководители – V – VІІ клас

  13. Методически работни срещи по плана на обединенията.
  Заседания на:
  • МО на учителите от начален етап и ПГ – дневен ред: Обсъждане на резултатите от проведените междинни диагностики
  • МО на учителите по ИТ- резултати от участието в сътезанията по ИТ; споделяне на педагогически опит
  • МО на учителите по музика, изобразително изкуство, технологии и физическо възпитание и спорт
  Срок: до 31.01.2018г.
  Отг:председатели на МО

  14. Заседания на постоянни комисии (ПК ) – по график
  Срок: до 31.01.2018г.
  Отг:председатели на ПК

  15. Работа с Офис 365 – квалификационен курс, 3 академични часа
  Срок: 11.01.2018 г. четвъртък – от 13,00ч.-15,00ч.
  учители от начален етап и ПГ
  10.01.2018г. сряда - от 9,30 до 11,30.ч.
  учители прог.етап и ГЦО

  16. „Пътешествия във вълшебствата на книгите” - подготвителна група
  Срок: по график
  Отг: Д. Милкова - ПГ, Н.Попова

  17. Посещение на театрални постановки
  Срок: по график
  Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова

  Месец Декември

  ВИЖ

  1. Открит урок по английски език в ІІІд клас. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
  Срок: 18.12.2017г. ІІІд кл. от 12,05ч. в 308 стая
  Отг: Кр. Христова

  2. Математическо състезание „Иван Салабашев” за ученици от ІІ – VІІ клас – провежда се в МГ”Д-р П.Берон”.
  Записване – от 20 до 29.11.2017 г. в „ОФИС МГ“ в делничните дни - от 14,00 до 17,00ч. и на 25 ноември 2017г. от 9,00 до 12,30ч
  Срок: 02.12.2017г. /събота/10 часа с такса 8лв.

  3. Зимно училищно математическо състезание за ученици от четвърти клас.;
  Срок: 14.12.2017г. – 13,00 ч.
  Отг.: за изг. на задачите – Ир.Стойкова, Св.Димитрова, Д. Владимирова
  за провеждане – Ив.Илиева, М.Кръстева, Маркова

  4. 1-ви декември – международен ден за борба с ХИВ и СПИН - изготвяне на табло и кът с материали
  Срок: 01.12.2017г..
  Отг.: Здр.Димитрова, м.с. Керанова

  5. Супервизии по „Превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, предназначена за деца 7 – 14години”
  Срок: по график
  Отг: учители и В.Цонева

  6. Преглед на училищната и храмова песен – вокална група „Слънце”
  Срок: 17.12.2017г.-1000ч. зала Пленарна на Об Вн
  Отг.: П. Ганчева

  7.Участие в Пето регионално състезание по информационни технологии „България – древна и млада”.
  Срок: до 18.12.2017г. – училищен кръг
  Отг.: М. Гинева, Ир. Стойкова

  8. Световна седмица на кодирането.
  Срок: 04 – 12.12.2017г.
  Отг: Ир.Стойкова

  9. Творчество, посветено на любовта към децата по случай 140 г. от рождението на Елин Пелин.
  Срок: 04.12.2017г. 11,45ч.
  Отг: Н. Иванова, Н. Попова, в библиотеката

  10. Дейности по проекти:  ІІ клас - Проект „Вълшебството на кукления театър”
  – компютърна рисунка - изложба.
  Срок: 11-15.12.2017г.
  Отг: кл.ръководители ІІ клас

  – посещение на куклена театрална постановка
  Срок: 19.12.2017г. актова зала,”На гости на дядо Коледа”
  Отг:кл.ръководители ІІ кл. и учители ГЦО ІІ клас

   ІІІ клас – Проект ”Български народни традиции и обичаи, свързани с Коледа и Нова година”
  –„България- празници и обичаи” - изложба от картички, рисунки, сурвачки
  Срок: 20.12.2017г.
  Отг: кл.ръководители ІІІ клас

  –Участие в коледния конкурс за рисунки на ДТ ”Ст. Бъчваров”
  Срок:08.12.2017г.
  Отг: кл.ръководители ІІІ клас

  – „Заедно на празниците” – родителите и ние
  Срок:19.12.2017г. от 18,30 ч. актова зала, ІІІд клас
  Отг:Ир.Христова

   ПГ – „Заедно в традициите” – работилница на дядо Коледа с родители и деца от ПГ
  Срок: 15.12.2017 г. от 11,30 ч. в стая 111
  Отг:Д. Милкова

  11. Изложба „Наниз от мъниста”
  Срок: 18-22.12.2017г.
  Отг: кл.ръководители І кл. и учители ГЦО І кл.

  12.Общински кръг на олимпиади по:
  - Математика – ІV,V,VІ,VІІ клас
  Срок: 16.12.2017 г. събота, 9,00ч.
  Отг.: Св. Димитрова, Д.Владимирова, Сн.Маркова
  - Български език и литература –V, VІ, VІІ клас
  Срок: 17.12.2017 г. ,неделя, 9,00ч.
  Отг.:Д.Илиева, В.Рулева, Св.Пенева
  13. Състезание от СБНУ – „Аз, природата и светът“
  Срок: 20.12.2017г.
  Отг: учители начален етап Д. Владимирова, Св. Пенева

  14. „Пътешествия във вълшебствата на книгите”
  Срок: по график в училищната библиотека
  Отг: Д.Милкова, Н.Попова

  15. Коледна елха
  Срок: 01.12.2017г.

  16. Коледна изложба „Български коледни обичаи и традиции”
  Срок: до 01.12.2017г.
  Отг: Т. Ненкова, В.Вълев

  17. Училищен вестник – коледен брой
  Срок: до 01.12.2017г. -материали
  до 07.12.2017г. -издаване
  Отг:Кр.Христова, кл.р-ли

  Месец Ноември

  ВИЖ

  1. Подготовка за участие в състезание ИТ „Знайко” и „Знайко +” на Microsoft
  Срок: по график
  Отг: М. Гинева, учители по ИТ І-VІІкл.

  2. Провеждане на час на класа съвместно с инспектор ДПС по програма „Работа на полицията в училище”
  Срок: по график
  Отг : инсп.ДПС, кл.рък-ли

  3. Национален конкурс за литературно творчество - поезия и проза и компютърна рисунка „Морето, морето, морето”, Варна 2017г.
  Срок: предаване на творбите-до 05.11.2017г.;
  награждаване – на 25.11.2017г.
  Отг.: Р. Поптомова, Д. Илиева, Н.Попова, Гр. Ноева, М. Кръстева, учители по ИТ – І –VІІ клас

  4. Тържество „Ден на християнското семейство”.
  Срок: 21.11. 2017г., 12,00ч.
  Отг.: Д. Милкова, ПГ

  5. „Татко, прочети ми приказка” - бащи и деца от ПГ в училищната библиотека.
  Срок: 07.11.2017г. ,10,30.ч.
  Отг: Д. Милкова, Н. Попова, ПГ

  6. ХІІ Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента” – гр.Севлиево
  Срок: 03.11. 2017г. гр.Севлиево
  Отг.: Т.Ненкова

  7. „Пътешествия във вълшебствата на книгите”
  Срок: 16.11.2017г., 9,30ч.уч.библ.
  Отг.: Д. Милкова, Н. Попова

  8. Открит урок – практикум по български език и литература в VІб клас на тема „Местоимения”. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес
  Срок: 27.11.2017г. – 12,00ч.
  Отг: Д.Илиева

  9. Открит урок- практикум по информационни технологии в ІІІб клас на тема „Програма Movie Mаker“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес
  Срок: 30.11.2017г. -12,00ч.
  Отг: М.Гинева

  10. Олимпиада по английски език за учениците от ІІІ и ІV клас
  Срок: 29.11.2017г. 12,00ч.
  Отг: Кр. Христова, В. Чолакова

  11. Супервизия по „Програма за превенция на агресивното поведение сред учениците от I – IV клас“ на дирекция „Превенции“, община Варна.
  Срок:
  07.11.2017 г. – 14,00ч. – 15,30ч.
  14.11.2017г. – 9,00ч. – 10,30ч.
  Отг: учители нач.етап

  12. Училищен турнир по:
  Ø волейбол – момичета – VІІ клас
  Срок: до 24.11.2017г.
  Отг.: Здр.Димитрова
  Контр: гл.уч.В.Рулева

  Ø баскетбол – момичета, момчета – VІІ клас
  Срок: до 24.11.2017г.
  Отг.: М. Мирчев
  Контр: гл.уч.В.Рулева

  Ø хандбал – момичета – VІІ клас
  Срок: до 24.11.2017г.
  Отг.: Ив.Якимова
  Контр: гл.уч.Д.Владимирова

  13. Състезание по български език и литература ”Стъпала на знанието”- VІ и VІІ клас.
  Срок:
  09.11.2017г.1140ч.стая 409
  Отг .:Д.Илиева, Р.Поптомова, Сн. Маркова

  14. Спортен празник „Бързи и сръчни”
  Срок: 21.11. 2017г.
  15,00ч -17,00ч. - ІV кл.
  І ЕГ заявка-до 15.11.2016г.
  Отг: Ив.Якимова
  контр.Д.Владимирова
  Срок:23.11.2017г. 15,00ч.-17,00ч. ІІІ кл.
  Срок:30.11.2017г. 15,00ч.-17,00ч. ІІ кл.
  Срок:05.12.2017г. 15,00ч. – 17,00ч. І кл.

  15. Участие в състезание „Аз рисувам” на СБНУ.
  Срок: 21.11. 2017г.
  І - ІV клас - 1245ч.
  Отг: Д. Владимирова
  Контролира: Св.Пенева

  16. Беседи по пътна безопасност с учениците:
  По график:
  Іа, Іб – 07.11.2017 г. 11,55 ч.
  ІVа, ІVб – 14.11.2017 г. 11,55ч.
  Ів, Іг – 21.11.2017 г. 11,55ч.
  VІІа, VІІб – 21.11.2017 г. 18,30 ч.

  17. Световен ден на възпоменание за жертвите от пътно-транспортни произшествия – 19.11.2017г.
  - беседа в час на класа
  Срок : 13 и 14.11.2017г.
  Отг : кл.рък-ли и пед.съветник

  - изложба с рисунки на ученици от ПГ и начален етап по темата
  Срок: 09.11.2017г.
  Отг: зам директор АСД

  18. Подготовка за участие в общинския конкурс „Моята България”.
  Срок: през месеца
  Отг: Н.Попова

  19. Подготовка за участие в Регионалното състезание по ИТ ”България – древна и млада”.
  Срок: през м. ноември
  Отг: М. Гинева, учители по ИТ

  20. Прегледи по национална програма за дентално здраве - ПГ и І клас
  Срок: по график
  Отг: В.Цонева, Д. Милкова и кл.р-ли на І клас

  21. Посещение на Етнографския музей
  Срок: 20.11.2017 г.
  – ІІІд, ІІІе кл.,12,00 – 13,30ч. 22.11.2017 г.
  – ІІІб, ІІІв кл.,10,00 – 11,30ч. 23.11.2017 г.
  – ІІІа, ІІІг кл.,10,00 – 11,30ч.
  Отг: кл.ръководители ІІІ кл.

  22. Посещение на „Музей на куклите”
  Срок:28.11.2017 г.
  Отг: кл.ръководители ІV кл.
  А.Стойкова, М.Цонева, Кр.Николова
  Г.Лазарова, Н. Иванова

  23. Дейности по проект „Вълшебството на кукления театър” – рисунка на кукла.
  Срок: 20 - 24.11.2017г.
  Отг: кл.ръководители ІІ кл.

  24. Есенно почистване
  Срок : 07.11.2017г.- V –VІІ кл.- кл.стаи
  13 - 14.11.2017г. – нач.етап – кл.стаи
  Отг.: П.Христова и кл.ръководители

  25. 1-ви декември – ден на борба срещу СПИН - изготвяне на табло и кът с материали
  Срок : 28.11.2017г.
  Отг.: Здр.Димитрова,Д.Милкова,Ир.Христова

  26. Родителски срещи с дневен ред:
  1. Срещи с учители по предмети.
  3. Успех и дисциплина на учениците.

  Месец Октомври

  ВИЖ

  1. Отбелязване на световния ден на усмивката.
  Срок: 06.10.2017г.
  Отг: Уч. съвет, В.Цонева, Р. Николова

  2. Практическо занятие – «Учебна евакуация» по Плана за действие при бедствия, аварии и пожари.
  Срок: 18.10.2017г.в края на ІІІ-ти уч.час за І и за ІІ смяна
  Отг. зам.дир. АСД, кл.ръководители, учители

  3. Национална седмица на четенето – период от 9 – 13 октомври:
  Ø Любовта към животните, отразена в детската художествена литература по повод международния ден на животните
  Срок: 04.10.2017 г., 11,50ч.библиотека
  Отг:А.Атанасова ІІв кл. Н.Попова
  Ø Изложба от читателски дневници на ученици от ІІI клас
  Срок 09.10.2017г.
  Отг: кл.ръководители на ІІI клас
  Ø „Пътешествия във вълшебствата на книжките„– ученици от ПГ в училищната библиотека
  Срок: 09.10.2017г.в уч.библ
  Отг: Д. Милкова, Н. Попова
  Ø „Деца четат на деца“ – ученици от ІІI д кл. на децата в ПГ
  Срок:по график
  Отг:Ир.Христова, Д.Милкова

  4. Супервизии по «Програма за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, предназначена за деца на 7-14 години» с учители от начален, прогимназиален етап и учители в групи за целодневна организация.
  Срок: 10.10.2017 г.
  І група - 900 – 1030ч.
  ІІ група – 1400 – 1530ч.
  ПИЦ „Младост” бул.”Вл.Варненчик” кв.Трошево, бл.50
  Отг:учители, В.Цонева –лектор проф.Бончева

  5. Дейности по проект „Вълшебството на кукления театър” – посещение на „Музей на куклите”.
  Срок:24.10.2017г.
  Отг: кл.ръководители ІІ клас

  6. Училищен турнир по:
  Ø футбол VІІ клас – момчета.
  Срок: по график до 20.10.2017г.
  Отг: М. Мирчев, контр. Д.Владимирова
  Ø хандбал – момичета, VII клас
  Срок: по график до 20.10.2017г.
  Отг: Ив.Якимова, контр.Д.Владимирова
  Ø „Най-добрият скачач“ – III клас
  Срок: по график до 20.10.2017г.
  Отг: Ив.Якимова, контр.Д.Владимирова

  7. Работна среща-лектория, практикум:”Придобиване на практически умения за оказване на първа долекарска помощ на пострадали ученици„.
  Срок: 11.10.2017г.12:00ч.
  Отг: Р. Костадинова, д-р Йотова, учители

  8. V международен турнир „Математика без граници“ – есенен кръг.

  9. Състезание на СБНУ „Аз рисувам“.

  10. Европейски ден за борба с трафика на хора – беседа в часа на класа за учениците от VІІ клас.
  Срок: 18.10. 2017г.

  11. Ден на народните будители:
  Ø тържество
  Срок: 31.10.2017г.
  12:20ч. - ПГ, I-ІV кл.
  13:00ч. – V, VІ и VІІ кл.
  Отг: Ир. Христова, М.Кръстева, Н. Попова, П.Ганчева, Мирчев, Якимова
  Ø изложба
  Срок: 27.10.2017г.
  Отг:Т. Ненкова
  Ø поклонение в алеята на Възрожденците в Морската градина
  Срок:01.11.2017г.
  Отг:Д. Илиева, VІб кл.

  12. Посещение на „Музей на човека и неговото здраве”.
  Срок: 26.10.2017г. 11:50ч.
  Отг: Д.Милкова, Ир.Христова
  ІІІд кл. и ПГ

  13. Участие в Национална практическа конференция „Смесеното обучение в българското училище – моделиране на образованието чрез технологиите”- гр. София.
  Срок:20.10.2017г.
  Отг: Ир. Стойкова- учител по ИТ

  14. Европейска седмица на кодирането.
  Срок:07-16.10. 2017г.
  Отг: Ир.Стойкова, Ив.Илиева, М.Кръстева

  15. Участие в мероприятията в Морската градина за отбелязване на световния ден на интензивното ходене – ученици V – VІІ клас
  Срок: 08.10.2017г. - 10:00ч. сцена Раковина в Морската градина
  Отг: Св. Димитрова

  16. Екскурзия на 1 и 2 ноември 2017г. с ученици от V – VІІ клас
  Отг: Св. Димитрова

  17. ХІV Национален конкурс „Златна есен- плодовете на есента” гр. Севлиево.
  Срок:м.10.2017 г.
  Отг: Т. Ненкова

  18. Есенна ваканция – 01.11.2017г. до 05.11.2017г. вкл.

  Месец Септември

  ВИЖ


  1. Вътрешно-училищна квалификация:
  „Предизвикателствата на многомишковата технология всъвременния урок”
  Срок: 05.09.2017 г. от 8,00 до 16,00ч. на групи по график.
  Отг: Енвижън

  „Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид”
  Срок:13.09.2017г. по график
  Отг: Ир.Стойкова

  Родителски срещи
  2.1.Преди 15 септември
  ПГ
  Срок: 04.09.2017г. ; 18,30ч.; стая 206
  Отг: Д. Милкова
  І клас
  Срок : 04.09.2017г. ;18,30ч.; класни стаи
  Отг: класни ръководители на І клас

  2 .2.След 15 септември
  ПГ, І – ІV клас
  Срок: 18.09.17г. – 18:30ч.
  Отг: кл.р-ли І-ІV клас, Д. Милкова

  V – VІІ клас
  Срок: 20.09.17г. – 18:30ч.
  Отг: кл.р-ли V-VІІ кл.

  Откриване на учебната 2017/2018 година - тържество
  Срок: 15.09.17г. – 9:00ч.