Предстоящо

Месец Септември

ВИЖРодителски срещи
2.1.Преди 15 септември
ПГ
Срок: 04.09.2018г. ; 18,30ч.; стая 206
Отг: Д. Милкова
І клас
Срок : 04.09.2018г. ;18,30ч.; класни стаи
Отг: класни ръководители на І клас

2 .2.След 15 септември
ПГ, І – ІV клас
Срок: 19.09.18г. – 18:30ч.
Отг: кл.р-ли І-ІV клас, Д. Милкова

V – VІІ клас
Срок: 20.09.18г. – 18:30ч.
Отг: кл.р-ли V-VІІ кл.

Откриване на учебната 2017/2018 година - тържество
Срок: 17.09.18г. – 9:00ч.