Благотворителност

21-24 март 2022г. Събраните ученически пособия и хигиенни материали са предадени на БЧК-Варна на 25.03.2022г.
18-25 март 2022г. Събраните хранителни продукти, хигиенни материали и ученически пособия са предадени на 29.03.2022г. на Център за съдействие на бежанците от Украйна в гр. Варна.
Коледен благотворителен базар - декември 2021г. - средствата в размер на 740.00 лв. са предоставени на Управителния съвет на Училищното настоятелство за озеленяване на училищния двор.
Дарителска кампания „Да върнем вярата в доброто“- декември 2021 – средствата в размер на 636.00лв. са предоставени като финансова подкрепа на двама учители от ОУ „Цар Симеон I“
Дарителска кампания за лечение на ученик от ПТГ - октомври 2021– средствата в размер на 270.00лв. са внесени в банкова сметка за лечението на Виктор Димов.
Мартенски благотворителен базар – март 2020 г. – средствата в размер на 1 166.20 лв. са предоставени на Управителния съвет на Училищното настоятелство за озеленяване на училищния двор по предложение на учениците.
Коледен благотворителен базар - декември 2019г. – средствата в размер на 2368.25 лв. са предоставени на Управителния съвет на Училищното настоятелство за подпомагане на ученици в неравностойно положение от ОУ „Цар Симеон I“.
Дарителска кампания „Да помогнем на Алекс да ходи“: септември – ноември 2019г. – средствата в размер на 3 734.73 лв. са внесени в банкова сметка за лечението на Александра Кръстянина.
Благотворителен базар: юни - септември 2019г. – средствата в размер на 578.00 лв. са предоставени на Управителния съвет на Училищното настоятелство за подпомагане на ученици от ОУ „Цар Симеон I“: за закупуване на помагала за учебната 2019/2020г. и поевтиняване на ученическата униформа.
Благотворителна кампания за възстановяване на щети след пожар в жилището на Татяна Петкова – старши учител в ОУ „Цар Симеон I“: септември - декември 2018г. Общата сума на дарението е 18 068.96 лв., от които 15 617.41 лв. са средства от фонд СБКО на целия училищен персонал за 2018 година.
Великденски благотворителен базар - април 2017г. – средствата в размер на 2 380.00 лв. са предоставени за лечение на дете с вродена сърдечна аномалия – Михаела Йорданова.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО