ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Подготвителна група


Прием на децата07:00 ч.07:30 ч.
Утринно раздвижване07:30 ч.07:45 ч.
Игри по интереси7:45 ч.8:10 ч.
Закуска8:20 ч.8:40 ч.
ПС8:50 ч.9:20 ч.
ПС9:30 ч.10:00 ч.
ПС10:30 ч.11:00 ч
ПС11:10 ч.11:40 ч.
ДФПВ11:50 ч.12:20 ч.
Игри по интереси12:30 ч.13:00 ч.
Изпращане13:00 ч.

І клас


1 час08:20 ч.08:55 ч.
2 час09:10 ч.09:45 ч.
3 час10:15 ч.10:50 ч.
4 час11:05 ч.11:40 ч.
5 час11:55 ч.12:30 ч.


ІI клас


1 час07:30 ч.08:05 ч.
2 час08:20 ч.08:55 ч.
3 час09:10 ч.09:45 ч.
4 час10:15 ч.10:50 ч.
5 час11:05 ч.11:40 ч.
6 час11:55 ч.12:30 ч.


ІІІ - ІV клас


1 час07:30 ч.08:10 ч.
2 час08:20 ч.09:00 ч.
3 час09:10 ч.09:50 ч.
4 час10:15 ч.10:55 ч.
5 час11:05 ч.11:45 ч.
6 час11:55 ч.12:35 ч.


V – VІІ клас


1 час07:30 ч.08:10 ч.
2 час08:20 ч.09:00 ч.
3 час09:10 ч.09:50 ч.
4 час10:15 ч.10:55 ч.
5 час11:05 ч.11:45 ч.
6 час11:50 ч.12:30 ч.
7 час12:35 ч.13:15 ч.

ІI клас


1 час13:30 ч.14:05 ч.
2 час14:20 ч.14:55 ч.
3 час15:10 ч.15:45 ч.
4 час16:15 ч.16:50 ч.
5 час17:05 ч.17:40 ч.
6 час17:55 ч.18:30 ч.


ІІІ - ІV клас


1 час13:30 ч.14:10 ч.
2 час14:20 ч.15:00 ч.
3 час15:10 ч.15:50 ч.
4 час16:15 ч.16:55 ч.
5 час17:05 ч.17:45 ч.
6 час17:55 ч.18:35 ч.


V – VІІ клас


1 час13:30 ч.14:10 ч.
2 час14:20 ч.15:00 ч.
3 час15:10 ч.15:50 ч.
4 час16:10 ч.16:50 ч.
5 час17:00 ч.17:40 ч.
6 час17:45 ч.18:25 ч.
7 час18:30 ч.19:10 ч.

Групи за целодневна организация на учебния ден


За I клас13:30 ч.17:30 ч.
За ІІ клас при първа смяна13:30 ч.17:00 ч.
За III, IV клас при първа смяна13:30 ч.17:30 ч.
За ІІ, III, IV клас при втора смяна08:20 ч.13:30 ч.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО