Училищна униформа

Уважаеми родители,

.

Уведомяваме ви, че в срок до 30.09.2019 г. се приемат нови заявки за ученически униформи на място в магазина на фирмата-изпълнител на адрес: гр. Варна, ул. „София“ № 3 (до ЖП гара).
Срокът за изпълнение на поръчката е до края на месец октомври 2019 г. След тази дати нови индивидуални заявки няма да се приемат.
Във връзка с изпълнение на новата поръчка ще бъдат осигурени допълнителни наличности за замяна, както и за свободна продажба /ограничени количества предвид обема на настоящата поръчка/.
След 01.12.2019 г. в магазина ще се предлага пълен асортимент от всички артикули от ученическата униформа, като ще се предлагат всички размери. При изчерпване на определен артикул или липса на номерация, фирмата-изпълнител ще осигурява нови наличности в срок до 1 месец.
Работното време на магазина на фирмата-изпълнител е:
Понеделник – Петък:
09:00 ч. – 17:00 ч. /от 1 Ноември до 30 Май/
09:00 ч. – 18:00 ч./от 1 Юни до 30 Септември/
Събота: 09:00 ч. – 14:00 ч., Неделя: Почивен ден.
Телефон за връзка с магазина: 0895 653 957.
Управителен съвет на Училищното Настоятелство


Във връзка с въвеждане на ученическа униформа за учениците от ОУ „Цар Симеон I“ от учебната 2019-2020 учебна година, училищното настоятелство ще осигури частично финансово подпомагане за до 50 ученика в неравностойно положение.

За целта училищното настоятелство предприема кампания през месеците Юли-Август 2019 за набиране на средства. Получените средства ще бъдат от дарители - от физически и юридически лица и ще се използват само и единствено целево за подпомагане на семейства в затруднено финансово положение. Средствата, които се набират ежегодно от доброволните вноски на родители на ученици в училището, няма да бъдат разходвани за тази цел.

Всички, които биха желали да дарят за каузата, могат да направят това по банковата сметка на настоятелството, като в основание на превода следва да посочат: „за подпомагане на закупуване на униформи“.

Семействата на учениците в първи клас за учебната 2019-2020 година могат да получат еднократна помощ за първокласници от Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, ако отговарят на изискванията на чл.10а от Закона за семейни помощи за деца.

Задължителни условия за кандидатстване:

На имейл: board.ousimeon@gmail.com  да са подадени следните документи:
  • Заявление – декларация за целево подпомагане – образец с посочен телефон за връзка;
  • Документ/и, доказващ/и брутния месечен доход на семейството за последните 6 месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението-декларация.
Кандидатстването за финансово подпомагане ще се извършва в периода от 15 юли до 23 август 2019 г. включително, като подборът ще бъде извършен до 30.08.2019 г. Критерий, по който ще се извърши класирането:
  1. Среден месечен доход на член от семейството по възходящ ред на дохода.
Подборът на учениците, които ще бъдат подпомогнати, ще бъде извършен от управителния съвет на училищното настоятелство по обявения критерий. В тази връзка членовете на УС на УН нямат право да кандидатстват за помощ. Необходимите документи се изпращат на имейл: board.ousimeon@gmail.com до 23.08.2019г. вкл. или се подават в училището на 21, 22, 23 август 2019 година.  

Контакти за допълнителна информация и въпроси  

Стоянка Велянова – директор на ОУ „Цар Симеон І“  

  • тел. 0879 940800  от 8.30 до 17.00 часа 
  • ou_csimeon@abv.bg 
  Таня Николова-Стоянова – председател на УН при ОУ „Цар Симеон І“  
  • тел. 0879 852 246  от 8.00 до 9.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа; 
  • board.ousimeon@gmail.com 

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО