1_pozdrav direktor

Поздрави

image

Виртуален юбилеен концерт

vestnik

Училищен вестник

xjthmo8dyea1q17ngie

Ученическо творчество

 
 
Заповед за учебни занятия от 31.05. 2021 г.
Заповед за уч. занятия от 05.05.2021г.
Заповед за уч. занятия от 12.04.2021г.
Заповед за уч. занятия от 01.04.2021г.
Заповед за уч. занятия от 19.03.2021г.
Заповед за уч. занятия от 17.03.2021г.
Заповед за уч. занятия от 12.03.2021г.
Заповед за възстановяване на уч. занятия от 27.01.2021г.
Заповед за възстановяване на уч. занятия от 29.12.2020г.
Заповед за продължаване на ОЕСР от 27.11.2020 до 21.12.2020
Правила за обучение в електронна среда от разстояние
Заповед за задължително носене на лични предпазни средства за лице
Изисквания към съдържанието на медицинските бележки

От 15.10.2020г. съгласно указания на Директора на РЗИ-Варна завръщането на ученици в училище, отсъствали по различни медицински причини ще се извършва, както следва:

1.Положителните и контактните на COVID-19 ученици се завръщат в училище за присъствено обучение след представяне на медицинска бележка за извинение на отсъствие и представяне на медицинска бележка от ОПЛ, че лицето е клинично здраво и е допустимо.

Вместо 2 медицински бележки е допустимо издаването на една медицинска бележка, която да съдържа всички изброени реквизити.

2.При всички останали случаи на отсъствие на учениците следва да се прилагат указанията на МЗ с изх.№ 16-00-62/25.10.2016г. за издаване на медицинска бележка за извинение на отсъствия по медицински причини – необходимо е предоставяне само на попълнена медицинска бележка, с вписани диагноза, период на отсъствие, УИН и др.
ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ

Във връзка с негативни публикации за действия на ученици от други училища, които са в разрез със закона и морала и с оглед недопускане на наши ученици като организатори, участници или зрители в инициативи, застрашаващи здравето и благополучието им и уронващи престижа на училището, ОУ „Цар Симеон І” изразява следната позиция:

Семейството е първият и най-значим фактор в изграждането на личността, а детето е огледално отражение на семейството, в което расте. За нас е важно партньорството с всички родители. Съвместното разрешаване на конфликтите, търсенето и намирането на верния подход, убеждението в позитивизъм, почтеност и цивилизованост в отношенията. Така постигаме адекватен ефект при казусите със сложен характер.

Насърчаваме доброто: с разговори, жив пример, добронамерени отношения. Акцентираме върху добродетелите и добротворчеството. Поощряваме самокритичност и самовглеждане, за да бъде всеки ученик открит и честен със себе си и другите. Така сме създали в училището щастлива и безопасна учебна среда, една грижовна общност, в която всеки може да изяви най-доброто у себе си.

ЦЕЛОГОДИШНА ПРОГРАМА "НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ"

Община Варна организира целогодишна програма „Начално обучение" по видове спорт за деца, с партньорството на спортните клубове ползващи безвъзмездно общинска спортна база. Програмите обхващат безплатно обучение по видове спорт във възрастова група от 6 до 15 г. на следните общински обекти:

Плувен басейн „Делфини" - Начално обучение по плуване - програмата е целогодишна за деца от 8-12 години, записване на място на касата на басейна.

Спортен комплекс „Локомотив" - Начално обучение по лека атлетика, хандбал, баскетбол, борба, шахмат, модерен петобой за деца и младежи на възраст между 8 и 13 години. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

Спортен комплекс „Простор" - Начално обучение по борба, художествена гимнастика, спортна стрелба, бокс карате киокушин, ММА, джу джицу, шахмат, кик- бокс , и спортна гимнастика. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

Многофункционалната спортна зала в Първа езикова гимназия -Начално обучение по Волейбол на възраст от 10 до 15 години. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

Ледена пързалка в Общински спортно развлекателен комплекс „Младост" - Начално обучение по кънки на лед за деца от 4 до 8/11 години. Записването става на място при отговорника на обекта по график.

През месец април/май до септември се провежда и начално обучение по спортовете тенис на корт, конна езда, академично гребане, хокей на трева и плуване в ПК „Приморски" по утвърдени графици за деца на възраст 6-12 години.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО