Училище на днешния ден с поглед към бъдещето
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I"

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници.

Информация за учебен план, дневен режим, материална база, платени школи, необходими пособия се намира в рубриката „Прием - Прием в първи клас“.

********************************************************************

На вниманието на родителите, подали заявления за целодневна организация  на учебния ден (за ІІ, ІІІ и ІV клас за учебната 2017 – 2018 г.)

Поради по-големия брой кандидати от обявените места за прием в групи за целодневна организация на учебния ден за учебната 2017-2018 г. във втори, трети и четвърти клас ще се прилагат критериите, обявени в сайта на училището в рубриката "Прием - Целодневно обучение".

Срокът за подаване на документи, свързани с прилагане на критериите е от 22.08.2017 г. до 31.08.2017 г. включително в стая № 201.

********************************************************************

********************************************************************

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО УЧРЕДЯВА СТИПЕНДИЯ ЗА "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА". ПОДРОБНОСТИ В СЕКЦИЯ НАСТОЯТЕЛСТВО
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg