Снимка-1
ПРОЕКТ "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА" -2022/2023

ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна ще кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства в следните направления:
  • музикално изкуство – I – IV клас, с ръководител учител по музика и/или специалист по музикална педагогика;
  • танцово изкуство – I – IV клас, с ръководител специалист по танцово изкуство;
  • театрално изкуство – V–VII клас, с ръководител учител по български език или литература и/или специалист по театрално изкуство.

    Модул 2. Спорт в следните направления:
  • баскетбол – V–VII клас, с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Баскетбол“;
  • волейбол – I – IV клас,  с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Волейбол“.
  • УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО