РЪКОВОДСТВО

Стоянка Велянова

Директор

 

Снежана Маркова

Заместник-директор учебна дейност
Химия и опазване на околната среда; човекът и природата

Светлозара Пенева

Заместник-директор учебна дейност
История и цивилизация; география и икономика

Поля Христова

Заместник-директор АСД

Величка Цонева

Педагогически съветник

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

Подготвителна група

пг

Дафинка Милкова

Старши учител

I клас

1а

Албена Стойкова

Старши учител
аб

Галина Лазарова

Старши учител
1в

Красимира Николова

Старши учител
1г

Галя Нинова

Старши учител
1д

Милена Цонева

Старши учител

II клас

2а

Ирена Янева

Старши учител
2б

Станка Димитрова

Старши учител

Венелина Петрова

Старши учител
2г

Ана Първанова

Старши учител
2д

Ирина Щерева

Старши учител

III клас

3а

Татяна Петкова

Старши учител
3б

Калинка Минчева

Старши учител
3в

Анита Атанасова

Старши учител
3г

Донка Димитрова

Старши учител
3д

Даринка Владимирова

Главен учител

IV клас

4а

Борислава Дочева

Старши учител
4б

Милена Гинева

Старши учител
4в

Саша Иванова

Учител
4г

Станислава Георгиева

Учител
4д

Ирина Христова

Старши учител

Марияна Гочева

Старши учител

Венета Чолакова

Старши учител по английски език в начален етап

Кремена Христова

Старши учител по английски език в начален етап и учител по информационни технологии начален етап

Василена Петрова

Учител група в ГЦОУД

Иванка Желязкова

Учител група в ГЦОУД

Иванка Христова

Учител група в ГЦОУД

Маруся Енева

Старши учител група в ГЦОУД

Йорданка Кирова

Старши учител група в ГЦОУД

Росица Петрова

Старши учител група в ГЦОУД

Неделчо Станев

Старши учител група в ГЦОУД

Лиляна Митева

Старши учител група в ГЦОУД

Нели Иванова

Старши учител група в ГЦОУД

Теодора Илиева

Старши учител група в ГЦОУД

Даниела Мазганова

Учител група в ГЦОУД

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Български език и литература

Грозданка Ноева

Старши учител

Десислава Илиева

Старши учител

Росица Поптомова

Старши учител

Димитър Петров

Учител

Английски език

Албена Черелова

Старши учител

Светлана Андреева

Учител

Математика и информационни технологии

Ирина Стойкова

Старши учител

Ивелина Илиева

Учител

Математика

Светлана Димитрова

Старши учител

Мария Кръстева

Старши учител

Обществени науки

Радостина Николова

Главен учител по история и цивилизация; география и икономика

Владимир Николов

Учител по история и цивилизация

Природни науки

Мария Кръстева

Старши учител по физика и астрономия

Здравка Димитрова

Старши учител по биология и здравно образование; човекът и природата; физическо възпитание и спорт

Изкуства и спорт

Павлина Ганчева

Старши учител по музика

Тодорка Ненкова

Старши учител по изобразително изкуство

Теодора Балканска

Учител по технологии и предприемачество

Петко Петков

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Симона Павлова

Учител по физическо възпитание и спорт

Иванила Якимова

Старши учител по физическо възпитание и спорт

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО