РЪКОВОДСТВО

Стоянка Велянова

Директор

 

Снежана Маркова

Заместник-директор учебна дейност
Химия и опазване на околната среда; човекът и природата

Светлозара Пенева

Заместник-директор учебна дейност
История и цивилизация; география и икономика

Анна Първанова

Заместник-директор учебна дейност
начална педагогика

Поля Христова

Заместник-директор АСД

Величка Цонева

Педагогически съветник

Нина Рускова

Ресурсен учител

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

Подготвителна група

Дафинка Милкова

Старши учител

I клас

Ирена Янева

Старши учител

Станка Димитрова

Старши учител

Венелина Петрова

Старши учител

Ирина Щерева

Старши учител

II клас

Татяна Петкова

Старши учител

Калинка Минчева

Старши учител

Даринка Владимирова

Главен учител

Донка Димитрова

Старши учител

III клас

Ирина Христова

Старши учител

Милена Гинева

Старши учител

Саша Иванова

Старши учител

Марияна Гочева

Старши учител

IV клас

Албена Стойкова

Старши учител

Борислава Дочева

Старши учител

Красимира Николова

Учител

Галя Илиева

Старши учител

Милена Цонева

Старши учител

Венета Чолакова

Старши учител по английски език в начален етап

Кремена Христова

Старши учител по английски език в начален етап и учител по информационни технологии начален етап

Росица Петрова

Старши учител група в ГЦОУД

Станислава Георгиева

Учител група в ГЦОУД

Лиляна Митева

Старши учител група в ГЦОУД

Йорданка Кирова

Старши учител група в ГЦОУД

Маруся Енева

Старши учител група в ГЦОУД

Теодора Илиева

Старши учител група в ГЦОУД

Иванка Желязкова

Старши учител група в ГЦОУД

Анита Атанасова

Старши учител група в ГЦОУД

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Български език и литература

Росица Поптомова

Старши учител

Грозданка Ноева

Старши учител

Десислава Илиева

Старши учител

Тодорка Йорданова

Старши учител

Английски език

Албена Черелова

Старши учител

Снежана Митева

Учител

Математика и информационни технологии

Ирина Стойкова

Старши учител

Ивелина Илиева

Старши учител

Математика

Светлана Димитрова

Старши учител

Мария Кръстева

Старши учител

Обществени науки

Радостина Николова

Главен учител по история и цивилизация; география и икономика

Кремена Николова

Учител по история и цивилизация

Природни науки

Величка Рулева

Старши учител по физика и астрономия и човекът и природата;

Здравка Димитрова

Старши учител по биология и здравно образование; човекът и природата.

Изкуства и спорт

Павлина Ганчева

Старши учител по музика

Тодорка Ненкова

Старши учител по изобразително изкуство

Теодора Балканска

Учител по технологии и предприемачество

Борил Петров

Учител по физическо възпитание и спорт

Симона Павлова

Учител по физическо възпитание и спорт

Иванила Якимова

Старши учител по физическо възпитание и спорт

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО