Свържете се с нас

  Директор: Стоянка Велянова 0879 940 800

  Зам.дир. УД: Снежана Маркова 0879 940 801

  Зам.дир. УД: Светлозара Пенева 0879 940 802

  Зам.дир. АСД: Поля Христова 0879 940 799

   

  УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО