Материална база

Класни стаи

Кабинет по химия и опазване на околната среда

Кабинет по физика и астрономия

Кабинет по музика

Кабинет по изобразително изкуство

Три компютърни кабинета с интернет

Стая за подготвителна група

Кабинети по дървообработване и металообработване

Един голям и два малки физкултурни салони

Ресурсен кабинет

Библиотека с богат фонд

Лекарски кабинет

Ученически стол

Зала за танци