Попълване на свободни места

За учебната 2022 - 2023 година в паралелките с разширено обучение математика ИУЧ - 2,5 часа и допълнително обучение по български език и литература ФУЧ - 2 часа няма свободни места.

Начин за попълване на свободните места в паралелките с разширено обучение по математика - ИУЧ и допълнително обучение по български език и литература – ФУЧ

Начинът за попълване на свободните места в паралелките с разширено обучение по математика - ИУЧ и допълнително обучение по български език и литература – ФУЧ в VI и VII клас става чрез полагане на изпит по математика, изпит по български език и литература и годишните оценки от задължителната подготовка по математика и по български език и литература за последния завършен клас.

Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получени при умножението на съответната оценка с коефициент:
  • 1 за положения изпит по математика;
  • 1 за положения изпит по български език и литература;
  • 0.5 за годишната оценка от ЗП по математика;
  • 0.5 за годишната оценка от ЗП по български език и литература.

  • Ученици получили оценка на положения изпит по-ниска от Среден (3) не участват в класирането.
    Когато в класирането има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на обявените места, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, история и цивилизации, география и икономика, включени в задължителната подготовка, изучавани в последния завършен клас. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от последния завършен клас.

    УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО