ЗА УЧЕБНАТА 2022 /2023 ГОДИНА

Прием в пети клас

Критерии за прием в V клас в паралелка с разширено обучение по математика ИУЧ - 2,5 ч. и допълнително обучение по български език и литература ФУЧ – 2 ч.Класирането се осъществява чрез сумата от постигнати резултати на следните състезания:
 • 1. Областен кръг на олимпиадата по математика;
 • 2. Общински кръг на олимпиадата по математика;
 • 3. Училищно състезание по бълг. език и литература „Всичко българско и родно любя, тача и милея“;
 • 4. Областен кръг на олимпиадата „Знам и мога”
 • 5. Общински кръг на олимпиадата „Знам и мога”

 • Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получени при умножението на броя на точките от съответната изява с числото:
 • 4,6 – за областен кръг на олимпиада по математика;
 • 2,3 – за общински кръг на олимпиада по математика
 • 2,5 – за училищно състезание по български език и литература: „Всичко българско и родно любя, тача и милея“
 • 1,5 – за областен кръг на „Знам и мога“
 • 0,75 - за общински кръг „Знам и мога"

 • Когато в класирането (първо или второ) има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броя на местата в паралелката, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

  Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от оценките на учебните предмети от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

  Критерии  Приемат се всички ученици без прилагане на критерии.
  1.Подаване на заявление за прием

  Срок: последните 5 учебни дни за учениците от ІV клас – 9, 10, 13, 14 и 15 юни 2022 г.

  2.Обявяване на списъци с класирани ученици на първи етап – на сайта на ОУ „Цар Симеон І“ с входящия номер на заявлението.

  Срок: до 5 работни след приключване на учебните занятия на ІV клас – от 16.06.2022 г. до 22.06.2022 г.

  3.Записване на класираните на първи етап.

  Срок: до два работни дни след обявяване на списъка с класирани – на 23 и 24 юни 2022 г. от 8.00 до 16.00 часа

  При наличие на свободни места след първи етап се извършва второ класиране до два работни дни, последвано от записване в следващите два работни дни.

  Попълване на незаетите места след втори етап на класиране и записване се извършва в срок, определен от директора, по реда на класирането.


  УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО