ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Прием в първи клас

При записване на ученика се представят:
 1. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
 2. Копие и оригинал (за сверка) от удостоверение за раждане на детето;
 3. Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т, 5 от Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.

Учебен план – учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните часове


Раздел А – задължителни учебни часове (ЗУЧ)
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224
Математика4128
Околен свят132
Музика164
Изобразително изкуство264
Технологии и предприемачество132
Физическо възпитание и спорт264
Общ брой часове за раздел А19608
Раздел Б – избираеми учебни часове (ИУЧ)
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература132
Английски език132
Информационни технологии132
Общ брой часове за раздел Б19608
Общо за раздел А + раздел Б22704
Раздел В – факултативни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б22704

Всяка учебна седмица включва и:
 • един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности;
 • един час на класа.
 • Целодневна организация на учебния ден – I клас  в смяна на учeбни занятия с II, III, IV клас – І учебен срок


  Приемане на учениците от входа на
  училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  07:40 ч.08:00 ч.
  Строяване на учениците08:00 ч.08:05 ч.
  Организирано влизане в класните стаи08:05 ч.08:10 ч.
  Учебни часове – ЗУЧ и ИУЧ
  1 час08:20 ч.08:55 ч.
  2 час09:10 ч.09:45 ч.
  3 час10:15 ч.10:15 ч.
  4 час11:05 ч.11:40 ч.
  5 час11:55 ч.12:30 ч.
  Организиран отдих и физическа активност,
  включително обедно хранене
  12:40 ч.12:15 ч.
  Строяване на учениците13:15 ч.13:20 ч.
  Организирано влизане в училищната сграда13:20 ч.13:25 ч.
  Самоподготовка13:30 ч.14:05 ч.
  Самоподготовка14:20 ч.14:55 ч.
  Занимания по интереси15:10 ч.15:45 ч.
  Занимания по интереси16:15 ч.16:50 ч.
  Организиран отдих и
  физическа активност
  16:55 ч.17:30 ч.
  Изпращане на учениците
  до входа на училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  и приемането им от родителите
  17:30 ч.


  в смяна на учебни занятия с V, VI, VII клас – ІІ учебен срок


  Приемане на учениците от входа на
  училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  07:40 ч.08:00 ч.
  Строяване на учениците08:00 ч.08:05 ч.
  Организирано влизане в класните стаи08:05 ч.08:10 ч.
  Учебни часове – ЗУЧ и ИУЧ
  1 час08:20 ч.08:55 ч.
  2 час09:10 ч.09:45 ч.
  3 час10:15 ч.10:50 ч.
  4 час11:05 ч.11:40 ч.
  5 час11:50 ч.12:25 ч.
  Организиран отдих и физическа активност,
  включително обедно хранене
  12:35 ч.13:10 ч.
  Строяване на учениците13:10 ч.13:20 ч.
  Организирано влизане в училищната сграда13:20 ч.13:25 ч.
  Самоподготовка13:30 ч.14:05 ч.
  Самоподготовка14:20 ч.14:55 ч.
  Занимания по интереси15:10 ч.15:45 ч.
  Занимания по интереси16:15 ч.16:50 ч.
  Организиран отдих и
  физическа активност
  16:55 ч.17:30 ч.
  Изпращане на учениците
  до входа на училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  и приемането им от родителите
  17:30 ч.

  Полудневна организация на учебния ден – I клас  Приемане на учениците от входа на
  училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  07:40 ч.08:00 ч.
  Строяване на учениците08:00 ч.08:05 ч.
  Организирано влизане в класните стаи08:05 ч.08:10 ч.
  Учебни часове – ЗУЧ и ИУЧ
  1 час08:20 ч.08:55 ч.
  2 час09:10 ч.09:45 ч.
  3 час10:15 ч.10:50 ч.
  4 час11:05 ч.11:40 ч.
  5 час11:55 ч.12:30 ч.
  Изпращане на учениците
  до входа на училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  и приемането им от родителите
  12:35 ч.12:40 ч.

  Материална база • самостоятелни класни стаи;
 • три компютърни кабинета с интернет;
 • физкултурен салон;
 • библиотека;
 • актова зала;
 • медицински кабинет с лекар и медицинска сестра;
 • кабинет за ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности;
 • ученически стол (купони се закупуват в четвъртък и петък за цялата следваща седмица).


 • Английски език – школа „Вария“;
 • Модерен балет – балет „Мелади“;
 • Тетрадки /с готово начертано едно поле отляво/

  • писане - тесни и широки редове - 10 бр.
  • математика - големи квадратчета – 10 бр.

  Пособия

  • комплект червени и сини квадратчета /могат да се закупят от книжарниците/
  • сметало
  • молив НВ /без гума/- 2 бр.
  • цветни моливи – минимум 12 цвята
  • флумастери - минимум 6 цвята
  • острилка с контейнерче за събиране на отпадъците при острене
  • блок за рисуване № 4 или скицник с аналогичен размер – 2 броя
  • водни бои, четки за рисуване /тънка, средна и плоска четка/, чашка с капаче
  • гланцово блокче /минимум 10 цвята, без значение размера на листите/
  • ножица с тъп връх
  • сухо лепило
  • пластмасова дъска с ножче
  • линия за чертане 20 см
  • папки, тип джоб с копче, за учебниците по предмети - 5 броя с различен цвят /да има задължително червен и син цвят/

  Екип за физическо възпитание и спорт

  • бяла тениска с къс ръкав - 2 броя
  • гуменки
  • анцуг

  Учебниците и учебните тетрадки се предоставят безплатно.

  Допълнителните помагала по учебните предмети се заплащат от родителите. В училището има практика да се предлага колективното им закупуване с участието на избрания родителски актив след провеждане на родителската среща.

  УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО