ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Прием след седми клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед № РД-09-2121/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката, датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, са както следва:

VІІ клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часa

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО