НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Участвай и променяй

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО