НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

I. Основна цел:

1. Създаване на условия за личностното развитие на учениците

II. Конкретните цели:

1. Предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява;

2. Създаване на допълнителни условия за изяви на ученици с таланти;

3. Развиване на творческите способности на учениците.

III. Очаквани резултати:

1. Засилен интерес от страна на учениците за участие в национални олимпиади и състезания;

2. Осигуряване на допълнително обучение на учениците с изявени способности по информационни технологии, техническо чертане и учебни предмети включени в интердисциплинарната олимпиада за начален етап на образование „Знам и мога“.

IV. Групи за учебната 2021/2022 г.:

1. Информационни технологии -5 и 6 клас;

2. Техническо чертане – 6 и 7 клас;

3. Група за подготовка за интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ – 4 клас.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО