От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година в ОУ „Цар Симеон I“ стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

Дейността се реализира под формата на клубове и включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Групи

„Млад информатик“

Ръководител: ст. учител начален етап Кремена Христова

„Компютърен свят“

Ръководител: ст. учител начален етап Милена Цонева

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО