Допуснати до национален кръг

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Съгласно Правила за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания, учениците могат да се запознаят с оценените си работи в ОУ „Цар Симеон І“ – Варна в периода от 10 до 12 март след предварителна уговорка на телефон 0878 940802.